"Corporate wellness w organizacji"

Libra identifier: 204748

Table of Contents

Wprowadzenie 7

Część I. Rozwój inicjatyw z zakresu corporate wellness. Podstawowe obszary działań 13

1. Podłoże powstania i rozwój działań corporate wellness, próby szacowania ich efektywności 15

1.1. Tło funkcjonowania współczesnych organizacji i warunków pracy 15

1.2. Dobrostan pracowników w nurcie pozytywnej psychologii organizacji 19

1.3. Idea corporate wellness – osiągać zdrowie optymalne 24

1.4. Promocja zdrowia w organizacjach i rozwój corporate wellness. Przyczyny wdrażania programów 27

1.5. Zasady konstruowania i wdrażania programów wellness 36

1.6. Korzyści z inwestycji w dobrostan pracowników 42

2. Wspieranie dobrostanu fizycznego i równowagi pracowników jako podstawowe wymiary modelu działań wellness 47

2.1. Dobrostan fizyczny i jego miejsce w programach corporate wellness 47

2.1.1. Aspekt dbałości o ergonomię i komfort pracy 50

2.1.2. Znaczenie stylu życia dla dobrostanu człowieka 56

2.1.3. Działania z zakresu ochrony zdrowia: profilaktyka chorób i uzależnień 62

2.2. Równowaga pracowników w kontekście corporate wellness 65

2.2.1. Profilaktyka stresu w organizacji i wspieranie równowagi wewnętrznej 69

2.2.2. Równowaga w różnych obszarach życia: balans między pracą a życiem osobistym 78

2.2.3. Równowaga w różnych obszarach życia: czas wolny współczesnego człowieka, wypoczynek i rozwój zainteresowań pozazawodowych 91

Część II. Funkcjonowanie modelu działań wellness w Uniwersytecie X 97

3. Wspieranie dobrostanu fizycznego pracowników Uniwersytetu X w świetle badań 99

3.1. Metodyka badań własnych 99

3.1.1. Przesłanki prowadzonych badań, ich cele i problemy badawcze 99

3.1.2. Sposób gromadzenia danych i zastosowane narzędzia statystyczne 103

3.1.3. Różnorodność pracowników Uniwersytetu X – charakterystyka grupy badawczej 110

3.2. Dobrostan fizyczny pracowników Uniwersytetu X – wyniki badań 112

3.2.1. Ergonomia i komfort pracy w Uniwersytecie X 112

3.2.2. Promowanie zdrowego stylu życia: właściwe odżywianie 128

3.2.3. Promowanie zdrowego stylu życia: aktywność fizyczna i sport 135

3.2.4. Ochrona zdrowia – profilaktyka chorób i uzależnień 149

4. Równowaga pracowników Uniwersytetu X. Podsumowanie i wnioski z badań 159

4.1. Wspieranie równowagi pracowników Uniwersytetu X w świetle badań 159

4.1.1. Budowanie równowagi wewnętrznej i profilaktyka stresu 159

4.1.2. Kształtowanie równowagi praca–życie 172

4.1.3. Wspieranie rozwoju zainteresowań pozazawodowych 186

4.2. Model wymiarów wellness w Uniwersytecie X – podsumowanie i wnioski z badań 192

4.2.1. Rozeznanie w ofercie wellness wśród badanych 192

4.2.2. Wykorzystanie i ocena oferty wellness na Uniwersytecie X 194

4.2.3. Wykorzystanie i ocena oferty wellness a cechy badanych pracowników 198

4.2.4. Możliwości rozwoju działań wellness na Uniwersytecie X 203

Zakończenie 207

Bibliografia 211

Aneksy 225

Abstract 255

Spis tabel 257

Spis wykresów 259

Od Redakcji 261