"Visual Storytelling"

Libra identifier: 204771

Table of Contents

Dla Ciebie 10

01 Kto opowie najlepszą historię, wygrywa 20

Sztuka przetrwania 23

Początek i koniec kina 27

Narodziny reportażu 29

Powrót kina 31

Opowieść w chmurze 32

Sens w bezsensie 35

Subiektywnie czy obiektywnie, rzecz ujmując? 38

02 Powiedz mi, jaką wybierasz rolę, a powiem ci, jak opowiadać. Osiem ról reportera 40

Reportaż wydarzeniowy – reporter: świadek bezpośredni 41

Reportaż interwencyjny – reporter: obrońca, adwokat 42

Reportaż śledczy – reporter: detektyw, prokurator 43

Reportaż problemowy – reporter: diagnostyk, przewodnik 43

Reportaż podróżniczy – reporter: odkrywca 44

Reportaż portret – reporter: artysta 44

Duży reportaż – reporter: tłumacz rzeczywistości 45

Reportaż wydarzeniowy 46

Reportaż interwencyjny 48

Reportaż śledczy 51

Reportaż problemowy 56

Reportaż portret 59

Reportaż podróżniczy – travellogue 65

Duży reportaż (grand reportage) 68

Ósma rola. Reżyser 72

03 CO? Skrzynka z narzędziami 77

Temat: esencja reportażu 79

Radar i lupa, czyli gdzie znaleźć temat 82

Media społecznościowe 88

Skorowidz reportera 92

Wstępna dokumentacja 92

Drugi etap dokumentacji 95

Reportaż: „wypowiedź na temat” 97

Kurs i ster 98

Bohater i „co go boli” 101

Bohater-opowieść i bohater-metafora 103

Protagonista 104

Antagonista 105

Rozmowa dokumentacyjna – sztuka słuchania 106

Anatomia wywiadu reportażowego 110

Sztuka pytania 114

Wstępny montaż wywiadu 120

Akcja w reportażu 121

Akcja: prosta, zawikłana, epizodyczna 122

Akcja dynamiczna i statyczna 123

Rola konfliktu 126

JA kontra JA, JA kontra ON, JA kontra ONI, JA kontra ŻYWIOŁ, JA kontra LOS 127

04 KTO? Pozwól, że opowiem, czyli o narratorze reportażu 130

Narracja autorska 133

Narrator bezpośredni – JA 133

Narrator pośredni 135

Narracja postaciowa 137

05 KOMU? Po obu stronach ekranu 139

Pokaż mi twój świat, a powiem kim jesteś 140

Zobaczyć, zrozumieć, przeżyć… 142

Poczuć więź 144

06 JAK? Język video od kuchni 148

Przez oczy do serca. Kompozycja obrazu 151

Kontury i bryły 153

Światło: wyzwalacz głębi 154

Kolor i kąt padania światła 155

Kontrast światłocienia 155

Perspektywa w przestrzeni 156

Perspektywa w ruchu 157

Nakładające się plany 158

Proporcje 159

Odbicia i cienie 160

Głębia ostrości 161

Spojrzenie z lotu ptaka 164

Perspektywa żabia 166

Od kadru do sekwencji, czyli gramatyka języka filmowego 167

Kadr jak litera 170

Kamera na poziomie oczu 170

Kamera poniżej poziomu oczu 171

Kamera powyżej poziomu oczu 172

Kamera skierowana na część człowieka 172

Plany od „detalu” do „totalu” 173

Ujęcie jak słowo 173

Sekwencja ujęć jak zdanie 180

Panorama pozioma i pionowa 184

Scena jak akapit 188

Sekwencja scen jak rozdział 190

Dźwięk w roli głównej 191

Wielomowna cisza 194

Dopowiadająca muzyka 195

Słowo o słowie 197

Z wizjonera re-wizor, czyli montaż: sztuka wyboru 199

Montaż narracyjny: pewnego razu… 201

Montaż skojarzeniowy: fabryka emocji 207

Montaż mozaikowy: muzyka oczu 212

07 JAK TO SIĘ ROBI 215

Struktura opowieści SyKoMoRTM 220

SYtuacja 220

KOmplikacje 222

MOment przełomu 225

Rozwiązanie 226

Jak to działa: SYtuacja 227

Jak to działa: KOmplikacje 228

Jak to działa: MOment przełomu 228

Jak to działa: Rozwiązanie 228

Cztery magnetyczne początki 231

Zaczynaj z wizją końca 232

08 Z jakim skutkiem 233

Styl: „charakter pisma” storytellera 233

Od elipsy do hiperboli 236

Reguła klepsydry 239

Opowieść na pożegnanie: Trzy sita Sokratesa 243

Podziękowania 246

Bibliografia 249

Publikacje książkowe 249

Artykuły w tomach zbiorowych i czasopismach 255

Strony internetowe 255

Spis reportaży i filmów dokumentalnych omawianych w pracy 261

Spis ilustracji 264

Kim jest dr Monika Górska? 266

Nagrody i wyróżnienia 270