"Nauki Inżynierskie i Technologie 4(27)"

Libra identifier: 205117

Table of Contents

Wstęp 8

Ludmiła Bogacz-Radomska, Joanna Harasym: Biosynteza beta-karotenu i karotenoidów z udziałem drożdży Rhodotorula spp. – przegląd badań 10

Malgorzata A. Jarossová: Promocja sprzedaży słowackiej żywności na słowackim rynku 24

Urszula Kaim, Joanna Harasym: Produkcja chleba bezglutenowego wyzwaniem dla współczesnego piekarnictwa 42

Agnieszka Orkusz, Ludmiła Bogacz-Radomska: Znaczenie przypraw w żywieniu człowieka 56

Urszula Tylewicz: Wpływ pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na wymianę masy i jakość owoców odwodnionych osmotycznie – przegląd badań 67

Anna Saniuk: Recenzja książki autorstwa dr. hab. inż. Tomasza Rokickiego pt. Transport intermodalny w łańcuchach dostaw – uwarunkowania organizacyjne, techniczne i ekonomiczne 80