"Management Forum, nr 3 vol. 6"

Libra identifier: 205121

Table of Contents

Michał Adamczyk: Współpraca z organizacjami typu start-up jako przykład transformacji strategii zarządzania innowacjami w dużych przedsiębiorstwach 2

Barbara Chomątowska, Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz: Pracownicy w wieku 50+ wyzwaniem dla współczesnego organizatora pracy 9

Agnieszka Goździewska-Nowicka, Tomasz Janicki, Wojciech Popławski, Urszula Słupska: Kapitał ludzki jako czynnik sukcesu w zarządzaniu projektami 15

Wojciech Idzikowski: Wykorzystanie podejścia zwinnego w transformacji modelu biznesowego organizacji 22

Krzysztof Krukowski, Maciej Zastempowski: Cechy zarządzania zmianami w organizacji publicznej 28