"Dietetyka kliniczna"

Libra identifier: 205290

Table of Contents

1. Fizjologia układu pokarmowego. Hormonalna kontrola pobierania pokarmu Hanna Krauss, Magdalena Gibas-Dorna, Emilia Korek 16

1.1. Zagadnienia podstawowe 16

1.2. Motoryka przewodu pokarmowego 21

1.3. Czynność dokrewna (endokrynna) przewodu pokarmowego 28

1.4. Soki żołądkowo-jelitowe – czynność egzokrynna przewodu pokarmowego 29

1.5. Trawienie 35

1.6. Wchłanianie 37

1.7. Formowanie kału 40

1.8. Regulacja pobierania pokarmu 40

1.9. Sygnały obwodowe związane z kontrolą homeostazy energetycznej 44

1.10. Regulatory łaknienia syntetyzowane obwodowo 47

2. Żywienie dzieci i młodzieży Hanna Szajewska, Halina Weker, Piotr Socha, Monika Mielus 54

2.1. Żywienie w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym Hanna Szajewska, Piotr Socha 54

2.2. Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży w wieku szkolnym Halina Weker, Piotr Socha 67

2.3. Żywienie dzieci z mukowiscydozą Monika Mielus 85

3. Dietoprofilaktyka i dietoterapia gerontologiczna Roma Krzymińska-Siemaszko, Marta Lewandowicz-Umyszkiewicz, Katarzyna Wieczorowska-Tobis 112

3.1. Wprowadzenie 112

3.2. Starzenie normalne a patologiczne 113

3.3. Rekomendacje żywieniowe dla normalnego starzenia 114

3.4. Rekomendacje żywieniowe dla patologicznego starzenia na przykładzie rekomendacji dla chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych 123

3.5. Podsumowanie 133

4. Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących Małgorzata Moszak 136

4.1. Wprowadzenie 136

4.2. Zmiana masy ciała kobiet w ciąży 136

4.3. Zmiany metaboliczne zachodzące w organizmie kobiety pod wpływem ciąży 138

4.4. Unikanie zatruć pokarmowych w czasie ciąży 140

4.5. Zapotrzebowanie energetyczne oraz udział makroskładników i mikroskładników w diecie 142

4.6. Suplementacja witamin i składników mineralnych w diecie kobiet ciężarnych 149

4.7. Inne ważne aspekty opieki dietetycznej nad kobietą ciężarną 151

4.8. Żywienie kobiet karmiących 153

5. Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego 162

5.1. Żywienie w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego Magdalena Andrzejewska 162

5.2. Żywienie w ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki Dagmara Mahadea, Małgorzata Kupczyk, Michał Kloska 184

5.3. Żywienie w marskości wątroby Dagmara Mahadea, Małgorzata Kupczyk, Michał Kloska 200

5.4. Żywienie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit Marcin A. Kucharski, Małgorzata Moszak 215

5.5. Żywienie w chorobie trzewnej Paulina Gulbicka 244

5.6. Żywienie w zespole przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego Ewelina Swora-Cwynar 266

6. Żywienie w cukrzycy Agnieszka Zawada, Sylwia Stróżyk 282

6.1. Wprowadzenie 282

6.2. Ogólne zalecenia dietetyczne w cukrzycy według wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) 282

6.3. Cukrzyca typu 2 285

6.4. Cukrzyca typu 1 294

6.5. Cukrzyca wtórna 305

6.6. Powikłania cukrzycy 311

6.7. Leczenie dietetyczne pacjentów z przewlekłą cukrzycową chorobą nerek 312

6.8. Zamienniki cukru Klaudia Cugini 313

7. Leczenie dietetyczne otyłości Lucyna Ostrowska 354

7.1. Otyłość – diagnostyka i patomechanizm 354

7.2. Cele leczenia dietetycznego w otyłości 358

7.3. Założenia i metodyka diety redukcyjnej 359

7.4. Żywienie pacjenta po zabiegu bariatrycznym 375

8. Problematyka diagnozowania i leczenia dietetycznego pacjentów niedożywionych Stanisław Kłęk 382

8.1. Definicja niedożywienia 382

8.2. Konsekwencje niedożywienia 383

8.3. Rozpoznawanie niedożywienia 384

8.4. Leczenie niedożywienia 387

8.5. Podsumowanie 390

9. Postępowanie dietetyczne w zaburzeniach odżywiania Marta Tyszkiewicz-Nwafor, Agnieszka Słopień, Agata Dutkiewicz 392

9.1. Jadłowstręt psychiczny 392

9.2. Żarłoczność psychiczna 400

9.3. Zaburzenie z napadami objadania się 405

9.4. Inne zaburzenia odżywiania 408

9.5. Metody uzupełniające leczenie dietetyczne zaburzeń odżywiania 412

10. Leczenie żywieniowe w chorobach nowotworowych Aleksandra Kapała, Agnieszka Surwiłło 416

10.1. Wpływ sposobu odżywiania na ryzyko rozwoju choroby nowotworowej 416

10.2. Problem niedożywienia wśród pacjentów onkologicznych 422

10.3. Problemy żywieniowe pacjentów onkologicznych 432

10.4. Cele leczenia żywieniowego w onkologii 436

10.5. Metodyka planowania diety 436

10.6. Nowe trendy w leczeniu żywieniowym pacjentów z chorobą nowotworową 438

11. Żywienie w chorobach nerek Sylwia Małgorzewicz 442

11.1. Żywienie w przewlekłej chorobie nerek w okresie leczenia zachowawczego 442

11.2. Żywienie w okresie leczenia za pomocą hemodializy 446

11.3. Żywienie w okresie leczenia za pomocą dializy otrzewnowej 449

11.4. Niedożywienie u chorych z PChN 451

11.5. Żywienie po przeszczepie nerki 454

11.6. Ostre uszkodzenie nerek – żywienie 456

11.7. Kamica układu moczowego 458

12. Żywienie w chorobach układu krążenia Paweł Bogdański, Wiktor B. Szostak, Barbara Cybulska, Longina Kłosiewicz-Latoszek, Mirosław Jarosz 466

12.1. Postępowanie dietetyczne w nadciśnieniu tętniczym Paweł Bogdański 466

12.2. Żywieniowa profilaktyka chorób układu krążenia Wiktor B. Szostak, Mirosław Jarosz 473

12.3. Żywienie w dyslipidemiach Barbara Cybulska, Longina Kłosiewicz-Latoszek, Mirosław Jarosz 482

13. Zalecenia dietetyczne w wybranych chorobach skóry Zygmunt Adamski, Weronika Pietrenko 492

13.1. Wprowadzenie 492

13.2. Dieta w łuszczycy 493

13.3. Dieta w atopowym zapaleniu skóry 501

13.4. Dieta w trądziku 509

13.5. Dieta w chorobach pęcherzowych skóry 514

14. Żywienie osób z nadwrażliwością pokarmową Alina Kanikowska, Martyna Marciniak 524

14.1. Nadwrażliwość pokarmowa: alergia a nietolerancja 524

14.2. Nietolerancja pokarmowa 525

14.3. Alergia pokarmowa 538

14.3.4. Wybrane alergeny pokarmowe Martyna Marciniak 546

14.4. Wybrane choroby alergiczne związane z modyfikacją diety 555

14.5. Niepożądane skutki stosowania diet eliminacyjnych 556

14.6. Przykładowe diety eliminacyjne Martyna Marciniak 558

15. Podstawy żywienia klinicznego Stanisław Kłęk, Emilia Marcinkowska, Sylwia Miętkiewicz 568

15.1. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe Stanisław Kłęk 568

15.2. Żywienie parenteralne – pielęgnacja dostępu Emilia Marcinkowska, Sylwia Miętkiewicz 580

16. Prebiotyki, probiotyki, suplementy diety i żywność specjalnego przeznaczenia medycznego Alina Górecka 590

16.1. Wprowadzenie 590

16.2. Prebiotyki 591

16.3. Probiotyki 594

16.4. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego 596

16.5. Suplementy diety 598

Skorowidz 600