"Polityka Unii Europejskiej wobec partnerów azjatyckich"

Libra identifier: 208600

Table of Contents

Wstęp 9

Rozdział 1. Relacje gospodarcze Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową (Patrycja Dąbrowska) 13

1.1. Charakterystyka i rozwój relacji 15

1.2. Struktura wymiany handlowej UE–ChRL 21

1.3. Problemy we wzajemnym obrocie handlowym 25

1.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) 27

Konkluzje 30

Bibliografia 31

Rozdział 2. Wybrane aspekty relacji politycznych pomiędzy Unią Europejską a Chinami (Paulina Kubiak, Martyna Kubiak, Mateusz Borkowski) 33

2.1. Problem energetyki chińskiej i ochrony środowiska 37

2.2. Prawa człowieka w Chinach a Unia Europejska 41

Bibliografia 45

Konkluzje 45

Rozdział 3. Relacje polityczne pomiędzy Unią Europejską a Japonią (Magdalena Jońska, Sylwia Pindor) 47

3.1. Relacje między Unią Europejską a Japonią przed rokiem 1990 50

3.2. Relacje po zakończeniu zimnej wojny 53

3.3. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe 56

3.4. Zmiany klimatyczne i ochrona środowiska 58

3.5. Bezpieczeństwo energetyczne 60

3.6. Dyplomacja naukowa, wymiana technologiczna i edukacyjna 61

3.7. Wymiana kulturowa 62

3.8. Aktualne priorytety współpracy 63

3.9. Problemy w relacjach 64

Konkluzje 66

Bibliografia 67

Rozdział 4. Współpraca gospodarcza Unii Europejskiej z Japonią (Sylwia Łagnowska) 69

4.1. Relacje handlowe pomiędzy Japonią a Europejską Wspólnotą Gospodarczą 72

4.2. Kryzys lat 90 77

4.3. Relacje dwustronne w dobie kryzysu lat 90 79

4.4. Relacje gospodarcze na początku XXI w 82

Konkluzje 89

Bibliografia 91

Rozdział 5. Reakcja Unii Europejskiej na katastrofę w elektrowni jądrowej w Fukushimie (Aleksandra Januszewska) 93

5.1. Reakcja Unii Europejskiej 96

5.2. Odpowiedź Unii Europejskiej w zakresie polityki energetycznej 98

5.3. Odpowiedź Unii Europejskiej w kwestii stosunków gospodarczych 99

5.4. Pomoc humanitarna od Unii Europejskiej dla Japonii 102

5.5. Różnice w reakcjach państw członkowskich 104

5.5.1. Niemcy 104

5.5.2. Francja 105

Konkluzje 106

Bibliografia 108

Rozdział 6. Polityka Unii Europejskiej wobec Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Angelika Korczyńska) 111

6.1. Rys historyczny 114

6.2. Stosunki polityczne 118

6.3. Stosunki gospodarcze 123

6.4. Pomoc rozwojowa 127

Konkluzje 129

Bibliografia 130

Rozdział 7. Polityka Unii Europejskiej wobec Wietnamu (Marta Lenckowska, Dominika Jaruszowiec) 133

7.1. Relacje polityczne – podstawy prawne 136

7.2. Problem praw człowieka w Wietnamie 138

7.3. Wymiana handlowa 139

7.4. Inwestycje UE w Wietnamie 143

7.5. Umowa o wolnym handlu 144

7.6. Pomoc humanitarna i rozwojowa 147

Konkluzje 149

Bibliografia 150

Rozdział 8. Polityka Unii Europejskiej wobec Indonezji (Paulina Olejniczak, Eliza Brożyna, Magdalena Grabowska) 153

8.1. Umowa o partnerstwie i współpracy (PCA) 156

8.2. Umowa o partnerstwie gospodarczym (CEPA) 157

8.3. Wymiana handlowa 160

8.4. Pomoc rozwojowa 162

8.5. Umowa między UE a Indonezją w sprawie handlu legalnie pozyskanym drewnem (FLEGT) 165

8.6. Pomoc humanitarna 166

Bibliografia 168

Konkluzje 168

Rozdział 9. Iran w polityce Unii Europejskiej (Angelika Domagalska, Wioletta Kaczmarek) 171

9.1. Historia relacji 174

9.2. Relacje polityczne na początku XXI w 176

9.3. Strategia unijna dla Iranu po porozumieniu nuklearnym 179

9.4. Dialog na temat praw człowieka 181

9.5. Bezpieczeństwo w regionie 183

9.6. Uwarunkowania gospodarcze wzajemnych relacji 184

9.7. Współpraca sektorowa 188

9.8. Pomoc humanitarna 188

9.9. Pomoc rozwojowa 189

Konkluzje 191

Bibliografia 192

Rozdział 10. Tajwan w polityce Unii Europejskiej (Magdalena Herbik) 195

10.1. Polityka jednych Chin i spory o polityczno-prawny status Tajwanu 198

10.2. Przegląd stosunków politycznych EWG/UE – Tajwan (1971–2017) 201

10.3. Charakterystyka gospodarki Tajwanu 208

10.4. Tajwan jako partner handlowy UE 209

10.5. Obrót handlowy Unia Europejska – Tajwan (towary, usługi, inwestycje) 213

10.5.1. Handel towarami 213

10.5.2. Handel usługami 215

10.5.3. Inwestycje 216

Konkluzje 218

Bibliografia 221