"Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja"

Libra identifier: 208865

Table of Contents

CZĘŚĆ I 32

1. Historia ortopedii Andrzej Nowakowski, Paweł Kokoszka, Jacek Kruczyński 34

2. Mianownictwo Akronimy i skróty Marek Jóźwiak, Maciej Bręborowicz 40

3. Wprowadzenie do badania ortopedycznego Marek Jóźwiak, Tomasz Trzeciak 52

4. Obrazowanie narządu ruchu Iwona Kraśny, Łukasz Łapaj 88

5. Diagnostyka neurofi zjologii klinicznej w ortopedii i rehabilitacji Juliusz Huber 94

6. Wzrost kości Paweł Koczewski 100

7. Zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej. Osteoporoza Paweł Koczewski 104

8. Biologia zrostu kostnego. Zaburzenia zrostu kostnego Paweł Koczewski 108

9. Kompensacja i adaptacja w narządzie ruchu Tomasz Kotwicki, Stanisław Piątkowski 112

10. Podstawy biomechaniki człowieka. Chód Marek Jóźwiak, Faustyna Manikowska, Brian Po-Jung Chen 116

11. Metody leczenia ortopedycznego Łukasz Łapaj 126

12. Podstawowe zagadnienia traumatologii narządu ruchu Łukasz Paczesny, Tomasz Owczarski, Kamil Graboń 140

13. Uszkodzenia ścięgien zginaczy i prostowników ręki Robert Spławski 152

14. Uszkodzenia ścięgna Achillesa Łukasz Paczesny 158

15. Specyfi ka złamań kości u dzieci Milud Shadi, Maciej Idzior 162

16. Stany nagłe w ortopedii i traumatologii dziecięcej Magdalena Kwiatkowska, Jarosław Czubak 166

17. Traumatologia sportowa Jacek Kruczyński, Przemysław Lubiatowski, Wojciech Jurasz, Jacek Jaroszewski 176

18. Odruchowa dystrofi a współczulna Przemysław Lubiatowski 186

19. Zespoły ciasnoty przedziałów powięziowych Marek Tomaszewski, Robert Spławski 190

20. Mikrochirurgia Leszek Romanowski, Marta Ślęzak 194

21. Infekcje kości i stawów Jacek Markuszewski 200

22. Gruźlica kostno-stawowa Łukasz Łapaj 210

23. Problem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Zbigniew Krasiński, Wojciech Marczyński, Dariusz Chmielewski 214

24. Zasady profi laktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w ortopedii i traumatologii narządu ruchu Dariusz Chmielewski, Wojciech Marczyński, Zbigniew Krasiński 222

25. Nowotwory narządu ruchu Jacek Markuszewski, Karol Balcerkiewicz, Andrzej Szulc, Andrzej Marszałek, Maciej Bręborowicz 228

26. Choroba zwyrodnieniowa stawów Małgorzata Wierusz-Kozłowska, Łukasz Łapaj, Jacek Markuszewski, Leszek Kaczmarek 270

27. Endoprotezoplastyka stawów Jacek Markuszewski, Paweł Kokoszka, Piotr Ogrodowicz 284

28. Układowe zniekształcenia i choroby narządu ruchu Michał Walczak, Tomasz Kotwicki, Marek Jóźwiak 296

29. Choroby reumatyczne z punktu widzenia ortopedycznego Waldemar Woźniak, Marek Rabski, Leszek Kaczmarek, Włodzimierz Samborski 308

30. Wady w postawie ciała Tomasz Kotwicki 320

31. Zaburzenia osi i nierówność kończyn. Metoda Ilizarowa Paweł Koczewski, Milud Shadi, Leszek Romanowski 326

32. Choroby przeciążeniowe Łukasz Paczesny, Wojciech Strzyżewski, Szymon Gryckiewicz 346

33. Martwice niedokrwienne kości Jacek Kruczyński, Leszek Romanowski 360

34. Przepuklina oponowo-rdzeniowa Marek Jóźwiak, Andrzej Szulc, Piotr Harasymczuk 368

35. Mózgowe porażenie dziecięce Marek Jóźwiak, Maciej Idzior 382

36. Ręka spastyczna Leszek Kaczmarek 396

37. Neuropatie uciskowe Paweł Surdziel 400

38. Uszkodzenia nerwów Leszek Romanowski, Anna Wawrzyniak 406

39. Cele i zadania usprawniania chorych z dysfunkcjami narządu ruchu Marek Jóźwiak 412

40. Rehabilitacja medyczna w chorobach narządu ruchu Przemysław Lisiński, Edyta Kinel, Marian Majchrzycki, Maria Szymczak, Ewa Chlebuś, Agnieszka Wareńczak 416

41. Zaopatrzenie ortopedyczne Marek Jóźwiak, Piotr Czarnecki, Marta Joki 438

42. Amputacje i protezowanie kończyn Marek Jóźwiak, Piotr Czarnecki, Marta Jokiel 454

CZĘŚĆ II 476

KRĘGOSŁUP, KLATKA PIERSIOWA, MIEDNICA 478

43. Kręcz szyi Tomasz Kotwicki 480

44. Skrzywienia kręgosłupa Maciej Głowacki, Tomasz Kotwicki, Jacek Kaczmarczyk 484

45. Choroba Scheuermanna Tomasz Kotwicki 508

46. Klatka piersiowa lejkowata i kurza Tomasz Kotwicki 512

47. Kręgoszczelina i kręgozmyk Łukasz Bartochowski, Wojciech Jurasz 516

48. Choroby krążka międzykręgowego Łukasz Kubaszewski 522

49. Zespoły bólowe kręgosłupa. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa Andrzej Nowakowski, Łukasz Kubaszewski 526

50. Złamania kręgosłupa Andrzej Nowakowski, Łukasz Kubaszewski 532

51. Obrażenia miednicy Jacek Markuszewski, Michał Kułakowski, Dariusz Larysz 536

KOŃCZYNA GÓRNA 546

52. Wady wrodzone kończyny górnej Leszek Kaczmarek 548

BARK 556

53. Bolesny bark Przemysław Lubiatowski 558

54. Niestabilność stawu ramiennego Przemysław Lubiatowski 566

55. Obrażenia okolicy barku Przemysław Lubiatowski 572

ŁOKIEĆ 578

56. Entezopatie okolicy stawu łokciowego Piotr Ogrodowicz 580

57. Przykurcz stawu łokciowego Piotr Ogrodowicz 584

58. Obrażenia okolicy łokcia Piotr Ogrodowicz 588

NADGARSTEK I RĘKA 600

59. Przykurcz Dupuytrena Piotr Czarnecki 602

60. Choroba de Quervaina Piotr Czarnecki 606

61. Zakleszczające zapalenie pochewki ścięgien Piotr Czarnecki 610

62. Bolesny nadgarstek Piotr Czarnecki 614

63. Obrażenia okolicy nadgarstka i ręki Piotr Czarnecki 618

KOŃCZYNA DOLNA 626

STAW BIODROWY. UDO 628

64. Biodro szpotawe dziecięce Milud Shadi, Paweł Koczewski 630

65. Wrodzony niedorozwój uda Milud Shadi, Paweł Koczewski 632

66. Rozwojowa dysplazja i zwichnięcie stawu biodrowego Marek Jóźwiak, Jacek Kruczyński, Milud Shadi 636

67. Ropne zapalenie stawu biodrowego u dzieci Michał Walczak 654

68. Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej Paweł Koczewski, Waldemar Woźniak, Wojciech Strzyżewski 658

69. Przemijające zapalenie stawu biodrowego Michał Walczak 662

70. Choroba Perthesa Michał Walczak 666

71. Pierwotna protruzja panewki stawu biodrowego Jacek Kaczmarczyk, Andrzej Pucher, Krzysztof Pietrzak 672

72. Konfl ikt udowo-panewkowy Jacek Markuszewski, Waldemar Woźniak, Jacek Kruczyński 676

73. Jałowa martwica głowy kości udowej u dorosłych Jacek Kruczyński 680

74. Złamania bliższego końca kości udowej Jacek Markuszewski 684

STAW KOLANOWY 692

75. Nawykowe i nawrotowe podwichnięcie i zwichnięcie rzepki Jacek Kruczyński 694

76. Choroba Blounta, piszczel szpotawa u dzieci i młodzieży Michał Walczak 698

77. Chondromalacja Jacek Kruczyński 702

78. Jałowa oddzielająca martwica chrzęstno-kostna Jacek Kruczyński 706

79. Obrażenia wewnętrzne stawu kolanowego Jacek Kruczyński, Krzysztof Ruszkowski, Tomasz Trzeciak 710

80. Torbiel dołu podkolanowego Krzysztof Ruszkowski 732

81. Choroba Osgooda–Schlattera Paweł Michalski, Jacek Kruczyński 734

82. Złamania okolicy stawu kolanowego Jacek Markuszewski, Jacek Kruczyński 738

GOLEŃ I STOPA 742

83. Wrodzone wady goleni i stopy Witold Marciniak, Marek Jóźwiak 744

84. Wrodzona stopa końsko-szpotawa. Wrodzone przywiedzenie przodostopia. Stopa serpentynowa Marek Napiontek 766

85. Stopa płasko-koślawa nabyta Marek Jóźwiak, Michał Walczak, Waldemar Woźniak 778

86. Paluch koślawy. Metatarsalgia Waldemar Woźniak, Patryk Nikratowicz 784

87. Złamanie trzonu kości piszczelowej Paweł Kokoszka 790

88. Złamania kostek goleni Łukasz Łapaj 796

Kluczowe pojęcia 800