"„Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura” 2018. Nr 36, 1/2018: utopie/iluzje/pragnienia"

Libra identifier: 209459

Table of Contents

WstępWojciech Kalaga – Er(r)go / 5

rozprawy – szkice – esejeTadeusz Miczka – Rzeczywistość wirtualna jako utopia / 11

Grażyna Osika – Nieznośna utopijność utopizmu / 27

Mariusz Wojewoda – Etyka jako utopia społeczna.Analiza w perspektywie filozofii wartości / 37

Monika Małek-Orłowska – Przepis na dobre życie. O utopijności radykalnych koncepcji udoskonalania człowieka / 51

Jacek Kempa – Zbawienie wobec historii. Próba teologicznej rehabilitacji pojęcia utopii / 65

Beata Wojewoda – Człowiek w fantomatycznej rzeczywistości (według Summy Technologiae Stanisława Lema) / 81

Marcin Mazurek – Miasta (nie)doskonałe: Utopia i dystopia w wybranych reprezentacjach nowoczesnej przestrzeni miejskiej / 95

Izabela Kaczmarzyk – Utopia robotniczej Arkadii? (na przykładzie pracy Hermanna Reuffurtha „Giszowiec. Nowa górnośląska wieś górnicza”) / 113

Daniel Pietrek – „Wtedy przyjdzie ktoś i przerzuci przez Kłodnicę most z papieru”. Górny Śląsk jako mit i utopia w twórczości Horsta Bienka) / 129

omówienia – komentarze – polemikiMaria Banaś – Homo hierarchicus w nowoczesnej utopii (na przykładzie Roku potopu Margaret Atwood i Atlasu chmur Davida Mitchella) / 151

Bartłomiej Knosala – Myśl i działalność Buckminstera Fullera – od utopii technologicznej do świętej technologii / 167

varia – kontynuacje – antycypacjePiotr Bogalecki – Lewą ręką. Polscy teoretycy poezji konkretnej jako konkretyści (Józef Bujnowski, Tadeusz Sławek, Piotr Rypson) / 179

recenzjeMałgorzata Poks – Biblia Jonasza: dekolonizacja chrześcijaństwa w kontekście północnoamerykańskim / 213

Małgorzata Szumna – Nieznośna lekkość pisania / 223

noty o książkachAnna Kisiel – Jeffrey Weeks, What is Sexual History / 231

Michał Kisiel – Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz, The Shock of the Anthropocene: The Earth, History and Us / 235

summaries in english / 239

informacje dla autorów / 247