"Pedagogika"

Libra identifier: 209559

Table of Contents

Wstęp (Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski) 8

Część I PEDAGOGIKA JAKO NAUKA 12

Rozdział 1. Pedagogika jako nauka (Bogusław Śliwerski) 14

Rozdział 2. Edukacja w galaktyce znaczeń (Zbigniew Kwieciński) 42

Rozdział 3. Historia oświaty i wychowania Stefan Wołoszyn 56

Rozdział 4. Pedagogika pozytywizmu warszawskiego (Jacek Kulbaka) 134

Rozdział 5. Pedagogika narodowosocjalistyczna (Adam Fijałkowski) 154

Rozdział 6. Polski nurt krytyki totalitaryzmów (Janina Kostkiewicz) 166

Rozdział 7. Polskie koncepcje i kierunki rozwoju pedagogiki kultury (1918–1939) (Janina Kostkiewicz) 178

Rozdział 8. Pedagogika socjalistyczna (Teresa Hejnicka-Bezwińska) 190

Rozdział 9. Teorie wychowania (Bogusław Śliwerski) 204

Rozdział 10. Teorie kształcenia (Dorota Klus-Stańska) 246

Rozdział 11. Pedagogika wczesnej edukacji (Dorota Klus-Stańska) 268

Rozdział 12. Pedagogika porównawcza (Renata Nowakowska-Siuta) 288

Rozdział 13. Filozofia edukacji (Rafał Godoń) 308

Rozdział 14. Pedagogika religii (Bogusław Milerski) 320

Rozdział 15. Pedagogika społeczna (Barbara Smolińska-Theiss, Wiesław Theiss) 332

Rozdział 16. Pedagogika kultury (Bogusław Milerski) 348

Rozdział 17. Kultura popularna jako czynnik socjalizacji (Zbyszko Melosik) 364

Rozdział 18. Pedagogika młodzieży (Agnieszka Cybal-Michalska) 382

Rozdział 19. Andragogika (Mieczysław Malewski) 392

Rozdział 20. Cyfrowa pedagogika medialna (Jacek Pyżalski) 406

Rozdział 21. Pedagogika specjalna (Iwona Chrzanowska) 420

Rozdział 22. Empiryczne badania ilościowe w pedagogice (Krzysztof Rubacha) 434

Rozdział 23. Empiryczne badania jakościowe w pedagogice (Danuta Urbaniak-Zając) 454

Część II WSPÓŁCZESNA MYŚL PEDAGOGICZNA – PRĄDY I KIERUNKI 474

Rozdział 24. Pedagogika instrumentalna (Teresa Hejnicka-Bezwińska) 476

Rozdział 25. Pedagogika personalistyczna (Marian Nowak) 488

Rozdział 26. Pedagogika egzystencjalna Janusz Tarnowski 510

Rozdział 27. Pedagogika pragmatyzmu (Zbyszko Melosik) 522

Rozdział 28. Pedagogika antyautorytarna (Bogusław Śliwerski) 534

Rozdział 29. Pedagogika postmodernizmu (Zbyszko Melosik) 548

Rozdział 30. Pedagogika negatywna (Bogusław Śliwerski) 560

Rozdział 31. Pedagogika krytyczna (Tomasz Szkudlarek) 572

Rozdział 32. Pedagogika emancypacyjna (Hanna Kostyło) 586

Rozdział 33. Pedagogika międzykulturowa (Tomasz Szkudlarek) 604

Rozdział 34. Pedagogika Gestalt (Wiktor Żłobicki) 626

Rozdział 35. Pedagogika ekologiczna (Agnieszka Gromkowska-Melosik) 638

Rozdział 36. Pedagogika rekonstrukcjonizmu społecznego (Hanna Kostyło) 648

Rozdział 37. Pedagogika anarchistyczna (Bogusław Śliwerski) 660

Rozdział 38. Utopizm pedagogiczny (Rafał Włodarczyk) 676

Część III PEDAGOGIKA REFORM EDUKACYJNYCH 690

Rozdział 39. Pedagogika „nowego wychowania” (Wiesław Jamrożek) 692

Rozdział 40. Pedagogika waldorfska (Bogusław Śliwerski) 706

Rozdział 41. Pedagogika Montessori (Małgorzata Miksza) 720

Rozdział 42. Pedagogika Janusza Korczaka (Bogusław Śliwerski) 736

Rozdział 43. Pedagogika planu daltońskiego (Bogusław Śliwerski) 750

Rozdział 44. Edukacja a stratyfikacja społeczna (Zbyszko Melosik) 764

Rozdział 45. Reformowanie oświaty w Polsce (Bogusław Śliwerski) 792

Rozdział 46. Szkolne środowisko uczenia się Maria Chomczyńska-Rubacha 816

Rozdział 47. Kultura szkoły (Inetta Nowosad) 838

Rozdział 48. Proces kształcenia (Bogusława Dorota Gołębniak) 858

Rozdział 49. Nauczyciel (Joanna Madalińska-Michalak) 962

Rozdział 50. Agresja i przemoc w szkole (Janusz Surzykiewicz) 980

Bibliografia 1004

Indeks osób 1074

Indeks rzeczowy 1103

O autorach 1112