"Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii"

Libra identifier: 210508

Table of Contents

Wstęp 9

1.1. Mit 19

Rozdział 1. Mit, symbol, rytuał w refleksji politologicznej 19

1.1.1. Ewolucja interpretacji pojęcia mitu 20

1.1.2. Czym jest mit? Mit a mityzacja 26

1.1.3. Wybrane definicje. Mit a kwestia wiary 33

1.1.4. Próby systematyzacji pojęcia mitu w warunkach postmodernizmu. Mitodologia 41

1.1.5. Mity początku, mity końca, mity powrotu. W kręgu wielkich archetypów 45

1.1.6. Mit a historia 52

1.1.7. Specyfika mitu ze szczególnym uwzględnieniem realiów ponowoczesności 55

1.2. Rytuał 60

1.2.1. Mit a rytuał 60

1.2.2. Wybrane definicje 63

1.2.3. Funkcje i składowe rytuału 66

1.3. Symbol 76

1.3.1. Próby zdefiniowania symbolu 76

1.3.2. Język jako system symboliczny. Władza symboliczna 81

1.3.3. Próby klasyfikacji konstrukcji symbolicznych 87

1.3.4. Tożsamość symboliczna 91

1.4. Rytuał polityczny. Rola aparatu mitycznego i symbolicznego w kształtowaniu wyobrażeń zbiorowych 95

2.1. Uwagi wstępne 105

Rozdział 2. Trawestacje mitu pochodzenia i agregaty manipulacji etnicznych 105

2.2. Dyskurs chorwacki 114

2.3. Dyskurs serbski 132

2.4. Manipulacje etniczne i ich mityczne inspiracje 140

2.5. Dyskurs bośniacki a manipulacje etniczne Serbów i Chorwatów 144

2.6. Dyskurs czarnogórski 164

2.7. Mityczne wsparcie ideologicznej wojny o panowanie nad Macedonią 176

2.8. Dyskurs macedoński 183

2.9. Dyskurs albański 191

2.10. Podsumowanie 202

3.1. Istota jakościowego spojrzenia na historię 205

Rozdział 3. Polityka historyczna – zmityzowana refleksja nad przeszłością 205

3.2. Mit wielkiej historii 208

3.3. Historia jest po naszej stronie 214

3.4. Polityka historyczna a nacjonalizm 221

3.5. Próby pokonania bałkańskich nacjonalizmów poprzez kreację nowych mitów 230

3.6. Nacjonalizmy i ich zaplecze mityczne. „Jad złej pamięci” 234

3.7. Patriotyczny model historiografii. Selektywny dobór bohaterów historycznych 255

3.8. Wielkie heroizacje, wielkie wiktymizacje 283

4.1. Mit kosowski najpotężniejszym bałkańskim mitem narodowym 295

Rozdział 4. Wokół mitu kosowskiego 295

4.2. Bitwa na Kosowym Polu i jej zmityzowany obraz 301

4.3. Bohaterowie z Kosowego Pola i ich symbolika w historii „świętej” Serbów 307

4.3.1. Książę Lazar 308

4.3.2. Vuk Branković 314

4.3.3. Miloš Obilić 319

4.4. Mit kosowski w serbskiej tradycji i kulturze 323

4.5. Mit kosowski filarem serbskiego romantyzmu 330

4.6. Kosowska wykładnia okresu I wojny światowej 344

4.7. Mit kosowski w I i II Jugosławii 352

4.8. Kosowo czynnikiem legitymizującym władzę Slobodana Miloševicia 363

4.9. Mit kosowski w epoce postmiloševiciowskiej 377

Zakończenie 381

Nacionalni mitovi i njihova uloga u procesu kreiranja politike na primeru država bivše Jugoslavije 383

Bibliografia 387

Indeks osobowy 417