"„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 4: Nauczyciel wartością w edukacji"

Libra identifier: 210605

Table of Contents

Wprowadzenie (Urszula Szuścik) / 7

ArtykułyMarzena BogusModel kariery polskiego nauczyciela na Śląsku Cieszyńskim w czasach austriackich / 11

Wiesława KorzeniowskaPozostały – ślad i pamięć (Z życia i działalności trzech górnośląskich nauczycieli) / 29

Elżbieta MarekKształcenie nauczycieli klas początkowych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej / 41

Niedoceniona rola nauczyciela. Na podstawie własnych obserwacji / 62

Jakość pomiaru dydaktycznego oraz procedur ewaluacyjnych w poprawie jakości kształcenia / 72

Znaczenie oceny nauczyciela akademickiego / 82

Emilia Olejnik‑KrupaWyzwalanie odwagi dzieci do szerszych wypowiedzi ustnych. O znaczeniu stylu pracy nauczyciela / 91

Nauczyciel w diagnozie aktywności fizycznej ucznia / 102

Anna BoguszewskaWładysław Skoczylas (1883–1934) – wybitny nauczyciel kształcenia artystycznego / 111

Alina Górniok‑NaglikBronisława Dymara – charyzmatyczny pedagog, „człowiek ducha”, naukowy przewodnik / 121

Małgorzata BortliczekRefleksje lingwistyczne o znaczeniu i kontekstach frazem�w sztuka bycia nauczycielem, sztuka uczenia / 126

Natalia V. Morse, Nadia R. BaltykВикористання start‑up проектів для формування підприємницької компе-тентності майбутніх інформатиків / 139

Nowości, recenzje i omówieniaElżbieta Marek: Koncepcje kształcenia dzieci i ich nauczycieli w twórczości Ryszarda Więckowskiego. Piotrków Trybunalski: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2013, ss. 347 (Urszula Szuścik) / 155

KronikaKronika naukowa 2014 (oprac. Urszula Szuścik) / 163

Noty o autorach / 165

Indeks osobowy (oprac. Urszula Szuścik) / 167