"„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 19"

Libra identifier: 210907

Table of Contents

StudiaMateusz Pilich: Łączniki personalne osób fizycznych w prawie prywatnym międzynarodowym (zagadnienia wybrane) / 7

Arkadiusz Wowerka: Wyznaczanie statutu personalnego os�b prawnych / 35

Katarzyna Anna Dadańska: O realizacji zasady jednolitości statutu spadkowego w świetle rozporządzenia nr 650/2012 / 65

Łukasz Chyla: Obecna sytuacja arbitrażu korporacyjnego w prawie polskim / 89

MateriałyHilmar Krüger: Prawo małżeńskie i spadkowe w dzisiejszym świecie orientalnym / 111

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 marca 2016 r. (V Cz 664/15) / 125