"Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies 2018, nr 4: Polowanie"

Libra identifier: 210934

Table of Contents

Od Redakcji / 7

Wprowadzenie (Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Justyna Tymieniecka-Suchanek) / 9

ArtykułyZOOFILOLOGIAPiotr Czerwiński: ‘Зоопарк’ ментального представления русскоязычных. Вариации и динамика репродуктивного образа (3) / 13

ZOOETNOLOGIAInna Shved: Охота и охотники в народной культуре белорусов / 49

ZOOTEOLOGIAAlina Mitek-Dziemba: Myślistwo i religia. O religioznawczej ocenie praktyk łowieckich w perspektywie animal studies / 71

EWOLUCJA/ETYKA/EKOLOGIADobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Łowca w każdym z nas? / 89

Piotr Skubała: Czy polowania w dzisiejszym świecie mają rację bytu? / 105

Andrzej Elżanowski: Motywacja i moralność łowiecka / 121

Władimir Borejko: Деградация охоты и охотников / 135

Dorota Probucka: Ethical Condemnation of Recreational Hunting / 141

Hanna Mamzer: Przyroda groźna? Biofobia jako usprawiedliwienie konieczności / 149

Dariusz Gzyra: Addendum do przewodnika po współczującym myślistwie / 163

Jan Marcin Węsławski: Trzy kultury i aksjologia Przyrody. Dążenie do racjonalności dyskusji o eksploatacji środowiska naturalnego / 181

Barbara Grabowska: Kr�lewskie polowanie w eposach indyjskich / 189

Krzysztof Witczak: Literatura na polowaniu – tropy Carlo Ginzburga / 205

Margarita Nadel-Czerwińska: Тема охоты в текстах песен Владимира Высоцкого / 215

Zbigniew Feliszewski: „Jelenia strzałem zwalam z nóg…”. O znaczeniu polowań w Scenach myśliwskich z Dolnej Bawarii Martina Sperra / 233

Anna Naplocha: Obserwowanie cierpienia? O traumatyczności doświadczeń dzieci i zwierząt związanych z polowaniami na podstawie wybranych utworów literackich / 245

Sara Kruszona: Teatr śmierci. O widowiskowo-teatralnym charakterze polowań / 259

Alicja Helman: Polowanie jako spektakl i metafora: rola scen myśliwskich w filmach fabularnych / 271

PRAWOKarolina Więckowska, Marek Suska: Obwody łowieckie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 roku / 293

Polemiki/om�wieniaAnna Filipowicz, Anna Jazgarska: Ćwiczenia z empatii. Wieloryb The Globe w reżyserii Evy Rysovowej i Ostatnie zwierzęta w reżyserii Magdy Szpecht w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie / 309

RecenzjeAgnieszka Wójtowicz-Zając: Na tropie literatury [Recenzja książki: Beata Mytych: Poetyka i łowy. O idei dawnego polowania w literaturze polskiej XIX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004] / 335

Łukasz Muniowski: Kilka refleksji o polowaniu na marginesie książki Doroty Rancew-Sikory: Sens polowania. Współczesne znaczenia tradycyjnych praktyk na przykładzie analizy dyskursu łowieckiego / 339

Ewelina Rąbkowska: Recenzja książki: Dydaktyka i łowy. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi. Red. Ryszard Waksmund i Dorota Michułka. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2016 / 343

Paulina Rydz: Zielone oko tygrysa i kto w nie patrzy. O Realizmie ekologicznym Anny Barcz / 347

SprawozdaniaAleksandra Kowalska: Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium naukowego EGALS seminar 2017 – Future of Animal Law in Europe, Katowice, 27 września 2017 / 355

Katarzyna Trusewicz: Sprawozdanie z konferencji Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy, Poznań, 23–24 października 2017 / 361

Ewa Myszkowska: Antropocen jako przedmiot badań zespołu transdyscyplinarnego. Relacja z wyjazdowego seminarium Pracowni Pytań Granicznych UAM w Poznaniu, Ciążeń, 20–21 stycznia 2018 / 367

Noty o książkachJustyna Tymieniecka-Suchanek: O posthumanistycznym i transhumanistycznym postrzeganiu świata [Магдалена Кожевникова: Гибриды и химеры человека и животного: от мифологии к биотехнологии. «ИФРАН». Москва 2017 (publikacja rosyjskojęzyczna, wydana w miękkiej oprawie, 151 stron)] / 375

Noty o autorach / 379