"Nauki Inżynierskie i Technologie 2(29)"

Libra identifier: 213307

Table of Contents

Wstęp 8

Grażyna Bortnowska: Ocena składu recepturowego dań obiadowych ready-to-eat poddanych pasteryzacji 10

Zuzanna Goluch, Piotr Nabiałek: Znaczenie płynów w diecie turysty 22

Kornelia Muss, Tomasz Lesiów: System wczesnego ostrzegania przed niebezpiecznymi zanieczyszczeniami żywności: biologicznymi, organicznymi i/lub nieorganicznymi związkami chemicznymi oraz przeciwdziałanie fałszowaniu żywności 34

Tugçe Sevil Yaman: Wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na inżynierię lądową ze specjalnym naciskiem na inżynierię budowlaną – przypadek Niemiec 57

Monika Janowicz: Rekomendacja książki pt. Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego pod redakcją naukową Piotra P. Lewickiego 79