"Znaczenie zasady dwuizbowości w praktyce ustrojowej wybranych demokracji Azji Południowo-Wschodniej"

Libra identifier: 214121

Table of Contents

Rozdział I. Wprowadzenie 7

Rozdział II. Przyjęta metodologia badań 19

Rozdział III. Zasada dwuizbowości w badaniach nad parlamentaryzmem – stan aktualny 23

1. Malezja 51

Rozdział IV. Charakterystyka parlamentów wybranych państw Azji Południowo-Wschodniej 51

2. Singapur 58

3. Tajlandia 65

4. Timor Wschodni 70

Rozdział V. Efektywność legislatywy w wybranych demokracjach Azji Południowo-Wschodniej 79

Rozdział VI. Wnioski 91

Bibliografia 95