"Usiądziesz?"

Libra identifier: 224033

Table of Contents

Wstęp (M. Skibińska, M. Wieczorek) 7

BADAWCZA TERRA INCOGNITA (M. Skibińska, M. Wieczorek) 9

Nota metodologiczna (M. Skibińska, M. Wieczorek) 15

Prace rozpoznawcze (M. Skibińska, M. Wieczorek) 18

Cele badań (M. Skibińska, M. Wieczorek) 22

O ŁAWKACH Z TRZECH PERSPEKTYW 23

I. Problem badawczy 25

II. Przegląd literatury 25

Perspektywa pierwsza: potencjał więziotwórczy (A. Bielecka, I. Kalbarczyk, D. Kaidalov, A. Ponichtera, A. Rudol, M. Skibińska, M. Wieczorek) 25

III. Przedmiot badań 27

IV. Pole badań 27

Place wielkomiejskie 30

Place lokalne 37

V. Metodyka 42

Część 1. Wyniki ogólne 43

VI. Wyniki badań 43

Część 2. Aspekty więziotwórcze a ławki miejskie 45

VII. Wnioski 57

I. Problem badawczy 59

II. Przegląd literatury 59

Perspektywa druga: otoczenie ławki a chęć korzystania z niej (K. Gałuszko, K. Molga, M. Skibińska, B. Tomczak, M. Wieczorek) 59

III. Przedmiot badań 61

IV. Pole badań 61

Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 61

Plac Bankowy 62

Plac Gabriela Narutowicza 63

Skwer Reduty Kaliskiej 64

V. Metodyka 64

Część 1. Zagospodarowanie przestrzeni badawczych 66

VI. Wyniki badań 66

Część 2. Ławki w przestrzeniach badawczych 71

VII. Wnioski 84

I. Problem badawczy 87

II. Przegląd literatury 87

Perspektywa trzecia: seniorzy w przestrzeniach tranzytu(P. Olszak, N. Sadowska, M. Skibińska, M. Wieczorek) 87

III. Przedmiot badań 89

IV. Pole badań 89

V. Metodyka 91

Część 1. Miejsca, w które udają się seniorzy 92

Część 2. Strategie wyboru trasy pieszej a rozmieszczenie ławek 92

VI. Wyniki badań 92

Część 3. Ławka jako miejsce odpoczynku versus miejsce gromadzenia się osób spożywających alkohol 98

Część 4. Senioralna ławka idealna 99

VII. Wnioski 100

ŁAWKA IDEALNA (NIEZALEŻNIE OD PRZYJĘTEJ PERSPEKTYWY) 101

WNIOSKI I REKOMENDACJE (M. Skibińska, M. Wieczorek) 105

DOBRE WZORCE 115

Pojęcia stosowane w raporcie 122

Podsumowanie 123

ANEKS 125

Spis rycin 127

Źródła 133

Załączniki 135