"Przegląd Europejski 2020/1"

Libra identifier: 235601

Table of Contents

TEORIA I METODOLOGIA STUDIÓW EUROPEJSKICHJarosław SZCZEPAŃSKI • Nauka o polityce w świetle Ustawy 2.0 i aktów wykonawczych 9

THEORIES AND METHODS IN EUROPEAN STUDIESJarosław SZCZEPAŃSKI • Political Science as a discipline under the Law 2.0 and executive acts 9

Weronika BORKOWSKA • Metodologia badań nad komitologią w zakresie analizy wpływu jej funkcjonowania na treść prawa uchwalanego w Unii Europejskiej 21

Weronika BORKOWSKA • The methodology of Comitology research regarding its impact on shaping the European Union’s law 21

EU LAW, INSTITUTIONS AND POLICIESAnastazja GAJDA • Brexit's impact on judicial cooperation in criminal in the European Union 35

PRAWO, INSTYTUCJE I POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJAnastazja GAJDA • Wpływ Brexitu na współpracę sądową w sprawach karnych w Unii Europejskiej 35

Paula WIŚNIEWSKA • Cooperation of the Members of European Parliament in European Conservatives and Reformists Group 57

Paula WIŚNIEWSKA • Współpraca eurodeputowanych w ramach grupy politycznej Europejskich Konserwatystów i Reformatorów 57

HISTORIA, KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO W EUROPIEHanna DUMAŁA • Zgromadzenie Regionów Europejskich jako grupa interesów regionalnych jednostek terytorialnych 77

HISTORY, CULTURE AND SOCIETY IN EUROPEHanna DUMAŁA • Assembly of European Regions as a group of interests of regional territorial units 77

Małgorzata Maria FIJAŁ • Italian national identity on the example of Padania 95

Małgorzata Maria FIJAŁ • Włoska tożsamość narodowa na przykładzie Padanii 95

Filip ILKOWSKI • Politycy Partii Pracy na rzecz Leave w referendum 2016 roku 113

Filip ILKOWSKI • The Labour Party politicians for Leave in 2016 referendum 113

Bartłomiej H. TOSZEK • Odrodzona brytyjskość postdewolucyjnej Walii. Reintegracja wewnętrzna Wielkiej Brytanii w warunkach Brexitu 131

Bartłomiej H. TOSZEK • The Britishness rebirth in postdevolved Wales. The United Kingdom internal reintegration under Brexit conditions 131

Agata B. DOMACHOWSKA • Przywództwo polityczne w ramach „stabilokracji” a stan demokracji: przykład Serbii 143

Agata B. DOMACHOWSKA • The Political Leadership in „stabilitocracy” and the State of Democracy: Serbian Case Study 143

Małgorzata ŁAKOTA-MICKER, Beniamin NOGA • Evolution of the Montenegro transformation subprocess 161

Małgorzata ŁAKOTA-MICKER, Beniamin NOGA • Ewolucja subprocesu transformacji Czarnogóry 161

Monika SZYNOL • Economic aspects of the integration of Bosnia and Herzegovina with the European Union in the second decade of the 21st century 179

Monika SZYNOL • Ekonomiczne aspekty integracji Bośni i Hercegowiny z Unią Europejską w drugiej dekadzie XXI wieku 179

Yaroslav R. IGNATOVSKIY, Dmitriy G. MIKHAILICHENKO, Vladimir G. IVANOV, Nikolai A. EVDOKIMOV, Maria A. PUSHKINA • Protest mood in Russia in comparison with European countries: case studies 2017-2019 199

Yaroslav R. IGNATOVSKIY, Dmitriy G. MIKHAILICHENKO, Vladimir G. IVANOV, Nikolai A. EVDOKIMOV, Maria A. PUSHKINA • Протестные настроения в России на фоне Европейских государств: анализ кейсов 2017-2019 годов 199

EUROPEAN IMPRESSIONSKarolina CHARCHUŁA • Living with passion, or how to discover a job that is not boring 221

IMPRESJE EUROPEJSKIEKarolina CHARCHUŁA • Życie z pasją, czyli jak odkryć pracę, która się nie nudzi 221