"Przyszłość marketingu"

Libra identifier: 235893

Table of Contents

Wprowadzenie – w poszukiwaniu tożsamości marketingu 7

1.1. Content marketing 13

Michał Moneta 13

1.2. Customer journey 27

1.3. Growth hacker marketing 43

1.4. Insight klienta 52

1.5. Lean Startup 66

1.6. Marketing lateralny 75

1.7. Marketing automation 85

1.8. Performance marketing 98

1.9. Propozycja wartości 110

1.10. Real‑time marketing 123

1.11. Strategia błękitnego oceanu 134

2.1. Crowdsourcing 149

Agata Matuszewska‑Kubicz 149

2.2. Employer branding 157

2.3. Marketing wartości 167

2.4. Marketing wewnętrzny 175

2.5. Ucząca się organizacja 185

2.6. Zarządzanie międzypokoleniowe 195

2.7. Zwinna organizacja 206

3.1. Design thinking 215

Agata Mardosz‑Grabowska 215

3.2. Ekonomia współdzielenia 224

3.3. Marketing partnerski (marketing relacji) 233

3.4. Marketing sensoryczny 242

3.5. Współtworzenie wartości i otwarta innowacja 251

3.6. Zarządzanie doświadczeniami klientów 261

4.1. Badania etnograficzne 269

Magdalena Kalińska‑Kula 269

4.2. Grywalizacja 281

4.3. Neuromarketing 295

4.4. Omnichannel 309

5.1. Blockchain 321

Dominika Kaczorowska‑Spychalska 321

5.2. Influencer marketing 334

5.3. Internet Rzeczy 345

5.4. Rzeczywistość rozszerzona i rzeczywistość wirtualna 357

Zakończenie – marketing jutra 371

Bibliografia 375

Spis tabel 403

Spis rysunków 405