"Klimatyczne ABC (wydanie 1)"

Libra identifier: 240694

Table of Contents

LEKCJA 1

LEKCJA 2

LEKCJA 3

LEKCJA 4

LEKCJA 5

LEKCJA 6

WSTĘP 6

LEKCJA 7

LEKCJA 8

LEKCJA 9

LEKCJA 10

LEKCJA 11

LEKCJA 12

LEKCJA 13

OD CZEGO ZALEŻY TEMPERATURA ZIEMI? 20

Jak działa efekt cieplarniany? 21

Co się dzieje, gdy zaburzymy bilans energetyczny atmosfery? 24

Wymuszenia i sprzężenia w systemie klimatycznym Ziemi 28

Punkty krytyczne w systemie klimatycznym Ziemi 32

JAK WĘGIEL KRĄŻY W PRZYRODZIE? 36

Węgiel na Ziemi 37

Wolny cykl węglowy i termostat węglowy 40

Węgiel w oceanach 45

Węgiel w ekosystemach lądowych 49

Impuls węglowy i jego usuwanie z atmosfery 53

SKĄD SIĘ BIORĄ ANTROPOGENICZNE EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH? 56

Antropogeniczne emisje dwutlenku węgla 57

Antropogeniczne emisje innych gazów cieplarnianych 62

Emisje gazów cieplarnianych z różnych sektorów gospodarki 67

Emisje gazów cieplarnianych a klimat 72

DLACZEGO EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH WCIĄŻ ROSNĄ? 74

Klimat jako dobro publiczne 75

Tożsamość Kai – źródła wzrostu emisji 80

FAKTY I MITY O ZMIANIE KLIMATU 85

Skąd wiemy, że to wzrost koncentracji gazów cieplarnianych doprowadził do ocieplenia klimatu? 86

Skąd wiemy, że to działalność człowieka doprowadziła do wzrostu koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze? 91

Mity klimatyczne 95

CO POWSTRZYMUJE NAS PRZED PRZECIWDZIAŁANIEM ZMIANIE KLIMATU? 98

Zaprzeczanie zmianom klimatu. Jak to wyjaśnić? 99

Postawy wobec zmiany klimatu w Polsce 104

Jakie są bariery dla zachowań prośrodowiskowych? 109

WPŁYW ROZWOJU GOSPODARKI PRZEMYSŁOWEJ NA STAN KLIMATU I PRZYRODY 117

ekonomia? 118

Protokół montrealski jako przykład skutecznego międzynarodowego porozumienia ekologicznego 135

JAK ZMIANA KLIMATU WPŁYWA NA PRZYRODĘ NIEOŻYWIONĄ? 142

Zmiana klimatu to zmiana statystyk 143

Scenariusze na przyszłość 147

Zmiany w pogodzie 149

Zmiany w oceanie i kriosferze 159

JAK ZMIANA KLIMATU WPŁYWA NA PRZYRODĘ OŻYWIONĄ? 167

Dostępność wody 168

Różnorodność biologiczna a funkcjonowanie ekosystemów 171

Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną 176

Wpływ zmian klimatu na osobniki, populacje, gatunki 179

Efekty bezpośrednie i sprzężenia zwrotne 182

POŁĄCZENIA. JAK ZMIANY W BIOSFERZE WPŁYWAJĄ NA KLIMAT? 185

Klimatyczne sprzężenia zwrotne – czy mamy na nie wpływ? 186

W jaki sposób ekosystemy magazynują węgiel? 194

Klimat a ekosystemy lądowe 196

Nie tylko zmiana klimatu. Granice planetarne, czyli jaka jest odporność biosfery na działania człowieka? 204

SPOŁECZNE I PSYCHOLOGICZNE KONSEKWENCJE ZMIANY KLIMATU 210

Wpływ zmiany klimatu na nierówności i migracje na świecie 211

Konsekwencje psychologiczne zmiany klimatu 216

Co ludzie czują wobec zmiany klimatu? 220

Strategie radzenia sobie ze stresem 226

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ KRYZYSOWI KLIMATYCZNEMU? 229

Najważniejsze wnioski z raportu IPCC o ociepleniu o 1,5°C 230

Transformacja sektora energetycznego 236

Smog a zmiana klimatu 255

DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE ZMIANĘ KLIMATU 260

Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu – rozwiązania ekonomiczne 262

Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu – gospodarowanieekosystemami 273

Co mogę zrobić dla klimatu? 283

NA TEMAT ZMIANY KLIMATU 291

BIBLIOGRAFIA 296