"Sześciolecie Narodowego Fotokorpusu Języka Polskiego"

Libra identifier: 245390

Table of Contents

Uwagi wstępne 9

Cel projektu 10

Podstawa metodologiczna 10

Dotychczasowy dorobek ekscerpcyjny dla XX wieku 11

Znaczenie nowych prac leksykograficznych 11

Kwestia komponentów latentnych informacji leksykografi cznej w NFJP 12

Struktura NFJP 12

Przykłady informacji nieodzwierciedlonej w hasłowniku NFJP 14

Czy NFJP dezinformuje? 42

Bibliografia 44

Fotomateriały. Świadectwo danych z roku 1898 47