"Potencjalność, fizyka i odkrycie surrealności natury"

Libra identifier: 251794

Table of Contents

Physis 11

Królestwo ekstensji, geometria władzy 57

Polymastos 95

„Tysiącem strumieni” 137

Bibliografia 201

Indeks nazwisk 218