"Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną"

Libra identifier: 251941

Table of Contents

Wstęp 8

I. ROLA PEDAGOGA SPECJALNEGO – TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY 12

Agnieszka Pawlak-Kindler, Etyka zawodowa oraz kompetencje pedagoga specjalnego 14

Dorota Chimicz, Wychowanie seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną w przestrzeni szkolnej 28

Piotr Gindrich, Style poznawcze a trudnościami w uczeniu się – wybrane aspekty teoretyczne i implikacje dla praktyki pedagogicznej 60

II. TERAPIA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 72

Małgorzata Brodacka: Efektywność terapii ręki w pracy z dzieckiem z zespołem Downa – studium przypadku 74

Magdalena Wójcik: Integracja odruchów tonicznych w terapiii edukacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 90

Katarzyna Rusinek: Biblioterapia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 106

Zofia Palak: Hipoterapia w usprawnianiu osób z niepełnosprawnością intelektualną 130

Andrzej Pielecki: Sprawność fizyczna, sport, rekreacja i turystka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 158

III. TERAPIA OSÓB Z AUTYZMEM – WYBRANE ZAGADNIENIA 174

Paulina Piechocka: Wybrane metody i techniki postępowania we wczesnej terapii niepełnosprawności intelektualnej i autyzmu 176

Anna Prokopiak: Sekwencje sensoryczne jako forma pracy z osobami z autyzmem 200