"Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i położnictwo 3/2021"

Libra identifier: 252125

Table of Contents

Przekazywanie kompetencji (Task shifting) w skali globalnej 5

TEMAT NUMERU 5

Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych 10

Podstawowa opieka zdrowotna dla pacjenta ze stwardnieniem rozsianym. Studium przypadku 14

PRAKTYKA 14

Zastosowanie portów naczyniowych w leczeniu chorób przewlekłych – część I 16

Racjonowanie opieki pielęgniarskiej a bezpieczeństwo pacjenta 22

Neuropatia cukrzycowa a witamina B1 26

Atopowe zapalenie skóry (AZS) – choroba nieuleczalna 30

Komunikacja zawodowa z pacjentem z dysfunkcją narządu słuchu 37

Profilaktyka śródciążowa oraz okołoporodowa konfliktu serologicznego 42