"Zaburzenia okresu adolescencji. Wybrane aspekty"

Libra identifier: 253246

Table of Contents

Wstęp 8

Agnieszka Cybal-Michalska Dylematy tożsamościowe w procesie zmiany kulturowej 12

Hanna Kubiak Depresja u młodzieży – wybrane zagadnienia 32

Anna Gulczyńska Praca terapeutyczna z młodzieżą doświadczającą lęku w oparciu o technikę eksternalizacji 50

Katarzyna Waszyńska Edukacja seksualna jako forma wsparcia młodzieży w procesie dorastania 72

Justyna Jakubowska-Baranek Uwikłani w traumę. Młodzież jako świadkowie przemocy między rodzicami 86

Ewelina Silecka-Marek Wizerunek społeczny osoby z niepełnosprawnością intelektualną i jej rodziny 108

Małgorzata Cichecka-Wilk Charakterystyka zaburzenia i jego następstw w rozwoju psychosomatycznym u osób z zespołem Pradera-Williego 134