"Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych"

Libra identifier: 253284

Table of Contents

Słowo wstępne 8

CZĘŚĆ I. WIELOWĄTKOWY WYMIAR EDUKACJI DOROSŁYCH. EDUKACJA DLA KARIERY 16

Ewa Solarczyk-Ambrozik Przeobrażenia pracy i zmiany wzorów przebiegu karier a globalna kultura edukacyjna – kompetencyjny wymiar planowania karier edukacyjno-zawodowych 18

Agnieszka Cybal-Michalska „Indyvidualism” vs „collectivism” – normative orientations of the studied academic youth 32

Zbyszko Melosik Lifelong learning – społeczno-kulturowe (re)konstrukcje 42

Żaneta Garbacik Edukacja w zakresie radzenia sobie ze stresem jako aktualna potrzeba pracowników 48

Zofia Szarota „Pomimo” – o indywidualnych doświadczeniach uczenia się w retrospekcji dorosłych 52

Zdzisław Wołk Edukacja formalna na koniec drugiej dekady XXI wieku w kontekście edukacji ustawicznej (symptomy kryzysu) 72

Agnieszka Kruszwicka, Maria Duszczak, Michał Klichowski Edukacyjne obiekty w cyberparkach: Analiza Pool of Examples projektu COST Action TU1306 90

Anna Bilon Rola poradnictwa kariery w procesie potwierdzania efektów uczenia się (PEU) osiągniętych poza systemem formalnym 108

Joanna Kozielska Kształcenie dorosłych w sektorze szkolnictwa zawodowego 116

Anna Mańkowska Idea d-learningu i lifelong learningu we współczesnych Chinach – lokalne uwarunkowania, rozwój oraz aktualne wyzwania 126

Sylwia Polcyn Przestrzeń wirtualna jako miejsce samokształcenia współczesnych nauczycieli 138

CZĘŚĆ II. WSPÓŁCZESNE PRZESTRZENIE EDUKACYJNO-ZAWODOWEA PLANOWANIE KARIER. KARIERA DLA EDUKACJI 158

Małgorzata Rosalska Empowerment jako strategia wzmacniania zasobów karierowych 160

Renata Konieczna-Woźniak Kariera (w) starości. Satysfakcja z życia, czyli sukces sukcesów 172

Monika Christoph Pracownik a pracodawca. Budowanie dwustronnej relacji w kontekście zmian na rynku pracy 192

Anna Wawrzonek (Re) konstrukcja Work-Life Balance vs pokolenia na rynku pracy 208

Magdalena Barańska Scenariusze przyszłości pracy jako katalizator zmian w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa kariery 228

Joanna Szłapińska Zarządzanie talentami na przykładzie GSK Pharmaceuticals Sp. z o.o. Poznań 254

Violetta Drabik-Podgórna Chaos zawodowy na rynku pracy – możliwości i ograniczenia pomocy w planowaniu kariery 276

Izabela Cytlak, Joanna Jarm użekPsychologiczne uwarunkowania decyzji przedsiębiorczych. Wstępna analiza badań własnych 292

Anna Kławsiuć-Zduńczyk Poradnictwo obywatelskie jako nowa forma poradnictwa całożyciowego 308

Sonia Wawrzyniak Młodzi dorośli z ADHD/ADD wobec wyzwań współczesnego rynku pracy 320

Streszczenie (Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych) 338

Summary (Adult Education versus Career and Self-development Planning) 340