"Od nauk geograficznych w kierunku nauki o geoinformacji"

Libra identifier: 256444

Table of Contents

Podziękowania 9

Wstęp 11

1.1. Wprowadzenie 15

Rozdział 1. Filozofia techniki 15

1.2. Komputery w filozofii techniki 20

1.3. Automatyzacja odkryć naukowych 24

1.4. Czwarty paradygmat Jima Graya 26

2.1. Rozwój GIScience 31

Rozdział 2. GIScience na świecie 31

2.1.1. Etap pierwszy 32

2.1.2. Krytyka GIS 39

2.1.3. Etap drugi 49

2.1.4. Etap trzeci 51

2.1.5. Etap czwarty 59

2.2. GIScience w literaturze naukowej 63

3.1. Wprowadzenie 73

Rozdział 3. Nauka o geoinformacji w Polsce 73

3.2. Informacje geograficzne i nowe technologie w naukach geograficznych 75

3.3. Rozwój nauki o geoinformacji 86

3.4. Edukacja na poziomie wyższym 97

3.5. Nauka o geoinformacji w ujęciu organizacyjnym 100

4.1. Czym jest nauka mono-, multi-, inter- i transdyscyplinarna 107

Rozdział 4. Nauka o geoinformacji 107

4.2. Nauki geograficzne i ich interakcje z innymi dyscyplinami 114

4.3. Nauka o geoinformacji jako nauka interdyscyplinarna 118

4.4. Podstawy filozoficzne nauki o geoinformacji 124

4.4.1. Nauka o geoinformacji w świetle filozofii nauki 124

4.4.2. Nauka o geoinformacji w orientacji socjologiczno-historycznej 126

4.4.3. Nauka o geoinformacji w świetle filozofii techniki 129

Podsumowanie 131

Bibliografia 135