"Strategie komunikacyjne i procesy twórcze"

Libra identifier: 261566

Table of Contents

Mariusz Bartosiak, Wstęp. Nauka płynąca ze sztuki – sztuka uprawiania nauki 6

Elżbieta Tabakowska, Poetyka widzenia Joanny Ślósarskiej, teoria widzenia Władysława Strzemińskiego, teoria języka Ronalda W. Langackera 10

Justyna Fruzińska, Ulotne duchy Indianie w poezji Philipa Freneau i Williama Cullena Bryanta a koncepcje rasowe dziewiętnastowiecznej nauki 21

Błażej Filanowski, Metaforyczne ożywianie miasta. Praktyka na pograniczu nauki i sztuki 28

Piotr Ostrowski, Nauka prawa w sztuce filmów animowanych 39

Daniel Jerzy Żyżniewski, Dziennik malarski jako fenomen artystyczno-psychologicznego wyrazu i oddziaływania 53

Jarosław Janowski, Prostota 80

Dobrosław Bagiński, Manifest niepoprawności 93

Annette Siemes, Nieostrość z perspektywy teorii komunikacji i badań normalności 102

Błażej Filanowski, Od „topografii” do Nowej Topografii. Dwie natury ujawnione przez fotografowany krajobraz 124

Anita Grzegorzewska, Komunikacyjna rola przedogródka, czyli rzecz o ludowej wizji świata 132

Ewa Kępa, Szorstkość lnu i zapach wełny. Wykonywanie ściegu za ściegiem jako forma dialogu z naturą 147

Tomasz Adamski, Motyw Kobiety-Góry we współczesnych islandzkich filmach i serialach 162

Katarzyna Citko, Siedem gór, siedem strumieni. Wiersze o sensie istnienia 172