"Dojrzałość procesowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce a realizacja standardów kontroli zarządczej i uzyskane efekty"

Libra identifier: 265862

Table of Contents

Wstęp 8

1. Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce – istota i efekty 24

1.1. Uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego 24

1.2. Funkcje i zadania samorządu terytorialnego w Polsce 31

1.3. Efekty świadczenia usług publicznych 36

1.4. Efekty funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego 43

1.5. Podsumowanie 52

2. Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego 54

2.1. Zarządzanie publiczne – jego istota i kryteria oceny 54

2.2. Główne koncepcje zarządzania organizacją publiczną 58

2.2.1. New Public Management 59

2.2.2. Governance 62

2.2.3. Koncepcja neoweberowska 64

2.3. Kontrola zarządcza jako kompleksowy system zarządzania organizacją publiczną 70

2.3.1. Dokumentacja wymagana w ramach kontroli zarządczej 76

2.3.2. Metody i narzędzia wykorzystywane w kontroli zarządczej 77

2.4. Standardy kontroli zarządczej 78

2.4.1. Charakterystyka standardów kontroli zarządczej 78

2.4.2. Przegląd badań z zakresu realizacji standardów kontroli zarządczej 80

2.5. Podsumowanie 86

3. Dojrzałość procesowa administracji publicznej 88

3.1. Podstawowe zagadnienia dotyczące założeń koncepcji zarządzania procesowego oraz metodyki wdrażania rozwiązań procesowych w administracji publicznej 88

3.1.1. Orientacja procesowa i zarządzanie procesowe 88

3.1.2. Cele, istota i etapy zarządzania procesowego 91

3.1.3. Rodzaje i klasyfikacja procesów w jednostkach samorządu terytorialnego 96

3.2. Implementacja zarządzania procesowego w administracji publicznej 99

3.2.1. Zastosowanie zarządzania procesowego 99

3.2.2. Bariery w zarządzaniu procesowym 104

3.3. Modele dojrzałości procesowej 105

3.4. Wpływ dojrzałości procesowej na efekty funkcjonowania administracji publicznej 117

3.5. Podsumowanie 124

4. Wpływ poziomu dojrzałości procesowej jednostek samorządu terytorialnego na realizację standardów kontroli zarządczej oraz na efekty funkcjonowania – wyniki badań 125

4.1. Charakterystyka postępowania badawczego 125

4.2. Badanie poziomu dojrzałości procesowej w wybranych JST 141

4.3. Ocena wpływu poziomu dojrzałości procesowej jednostek samorządu terytorialnego na realizację standardów kontroli zarządczej 143

4.4. Ocena wpływu poziomu dojrzałości procesowej jednostek samorządu terytorialnego na efekty ich funkcjonowania 147

4.5. Rekomendacje w zakresie implementacji zarządzania procesowego dla JST 158

4.6. Podsumowanie 161

Zakończenie 164

Załącznik 1. Ocena istotności efektów funkcjonowania urzędu 171

Załacznik 2. Pomiar poziomu dojrzałości procesowej w urzędach miejskich 173

Bibliografia 179

Spis rysunków 196

Spis tabel 197

Abstract 198