"Ekonomia XXI Wieku 24/2021"

Libra identifier: 265893

Table of Contents

Krzysztof Siuda: Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania wielkości produkcji biopaliw w Polsce 8

Krzysztof Horubski: Społeczno-ekologiczna instrumentalizacja a cele ekonomiczne prawa zamówień publicznych 28

Paweł Gliniak: Relacje tajlandzkich elit jako przykład instytucji oligarchicznej 40

Magdalena Pogoda: Zasadność tworzenia organizacji międzynarodowych na podstawie działania UNDP w regionie Afryki Południowej 57

Grzegorz Mazur: Skutki pandemii COVID-19 dla handlu Unii Europejskiej z najsłabiej rozwiniętymi państwami 90

Julia Majewska: Wpływ pandemii COVID-19 na znaczenie mediów społecznościowych w Tajlandii 102

Łukasz Jurek: Programy zarządzania ryzykiem demograficznym w przedsiębiorstwach:istota i rodzaje 117

Danuta Miłaszewicz, Anna Borawska: Zastosowania koncepcji ekonomii behawioralnej w celu zwiększenia skuteczności kampanii społecznych 129

Marcin Haberla: Marketing i budowanie marki parku technologicznego na przykładzie Wrocławskiego Parku Technologicznego SA 142