"Ynzer łidła – nasze pieśni"

Libra identifier: 267443

Table of Contents

Dy Fürryd 7

Wstęp 8

Źródła 10

Bibliografia 12

Ȧn śrejt weter 13

Fliöera-Jȧśki wył mih 13

Błi, oh błi 14

Der kükük ȧn der yzuł 15

Der ołdy Kesuł 16

Der ołdy Kesuł (II wersja) 17

Diöt fum hejwuł 17

Et cy Wȧjnahta 18

Giełd jok regjyt dy gancy welt 19

Fu ynzyn rȧjhja fȧldyn 20

Hetst mer ny 21

Hop sü sü 21

Hyndum uwa zyct'ȧ 21

Kuźe, mȧkja 22

Kyndermȧkja 22

Mȧj mȧkja 23

Ny śyk mih 23

Łiwy Nüśü 24

Łiwys Rüźü 24

O dü, mȧj łiwy puterbow 25

O mȧj łiwy müter 27

S'ej ny fun wȧjda 29

S'friöedałidła fum odanka fjyr troü 30

Śpacerpolka 31

S'möndła śȧjnt 32

S'wiöe ȧmöł ȧ birgjerbol 33

Śłöf, mȧj kyndła, fest 35

Trȧjwer ȧj 36

Wen dü nö ȧ müter höst 36

Wi wer gingja uf dy fröed 37

Wjyr wan yns ny łön 37

Wjyr wan oüh ȧ łöstik łid zyngja 38

Wymysiöejer mȧkja 40

Wu gejter, gyfoter 41

Wymysiöejer śejny mȧkja 41

Wymysiöejer śejny mȧkja (II wersja) 42

Yh müs men drüźba byśenkja 43

Yta, yta kymt'ȧ 43

Yh kant ȧmöł ȧ mȧkja śejn 44

Yh fret ȧmöł 46

Yh zoh ȧmöł cwü mykja 47

Yh zyng der uf ȧ łidła 48

Ynzer łiwy stariöesta 50

Zisty's ha! Dö kymt'ȧ 50

Zȧjt gybata 51

Zȧjt gybata (II wersja) 52

Utwory, których melodia się nie zachowała lub były przekazywane bez melodiiRuzła, Ruzła ku cy mjyr 54

Wymysiöejer łid 55

Bri, fojela, bri 56

Ȧ łid fum Göta-Hjens łȧjda 56

Cwyśa Ustyn 61

Dü, łiwys kacła 61

Hüśu, hüśu bȧla 61

Hopa, hopa rȧjta 61

S'biwła ging ufs ȧjs 62

S'śwoümła zyngja 62

Ufum grina tamła 62

Zȧjgja Moc 62

Krótkie wyliczanki i rymowankiDer Śmejd 63

Dos ej der doüma 63

Fiper, moüzła 63

Łiwer feter 63

Śwatła-bratła 63

ModlitwyH'łe mih wi jena ȧh 64

Mȧj Mȧryja, Mȧj Pon Jezüs 64

Wȧsty wos 64

Wu gejter 64

Yhy - dü 64