"Równouprawnienie"

Libra identifier: 267907

Table of Contents

Gratulacje, życzenia, wspomnienia (Ewa Kopacz, Małgorzata Kidawa-Błońska, Adam Bodnar, Alojzy Nowak, Władze Wydziału, Władze ISNS, Bożena Chołuj, Anna Titkow, Eleonora Zielińska, Drude Dahlerup, András Sajó, Ewa Malinowska, Krzysztof Motyka, Mariola Racław, Agata Chełstowska, Olga Czeranowska, Małgorzata Malińska, doktorantki) 9

O Jubilatce 55

Równość, różnice, sprawiedliwość, przyjaźń – teoretycznieMagdalena Środa, Przyjaźń i opór 63

Piotr Laskowski, Etla i Enta. Kilka uwag o przyjaźni, polityce i herstorii 75

Iwona Jakubowska-Branicka, Pojęcie równej sprawiedliwości na przykładzie analizy Folwarku zwierzęcego George’a Orwella 85

Mariola Bieńko, O seksie, cielesności i pożądaniu: prywatny i publiczny wymiar życia kobiety w wydaniu obscenicznym 95

Aneta Gawkowska, Klucz do nowego feminizmu: feminizm, komunitaryzm, realizm? 107

Jacek Maria Kurczewski, Księżniczka Pocahontas alias Mrs. Rebecca Rolfe i Ms. Julia Martinez: dialektyka intersekcjonalności i niewspółmierności 127

Wojciech Pawlik, Ład społeczny a niewidzialna etyka. Od równych praw do równej życzliwości 155

Równość, dyskryminacja i instytucjeStefka Naoumova, Empirical Characteristics of the Discriminating and AntiDiscrimination Legal Consciousness of Bulgarians 173

Jolanta Arcimowicz, W stronę równości płci? Zasada równego traktowania i niedyskryminacji ze względu na płeć w działalności polskiego ombudsmana 191

Hanna Machińska, Historia magistra vitae est? 209

Ewa Giermanowska, O (nie)zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami przez pracodawców z otwartego rynku pracy 217

Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Upośledzenie umysłowe a równouprawnienie podmiotów 231

Paweł Orzechowski, Obostrzenia związane z pandemią COVID-19 jako czynnik pogłębiający i generujący nierówności społeczne. Próba analizy zjawiska w lokalnej społeczności 243

Svitlana Shchudlo, Oksana Zabolotna, Tetiana Medina, Liudmyla Zagoruiko, Female Researchers in STEM: Gender Issues in Ukrainian Academia 257

Drude Dahlerup, Gender quotas in Politics. Popular, but contested – also among feminists 269

Anna Cybulko, Dyskryminacja algorytmiczna w Polsce i możliwości przeciwdziałania jej na podstawie obowiązujących regulacji prawnych 285

O równości i nierówności w rodzinieMavis Maclean, Developing cross national understanding of Family Law, Family Policies and Sociology of Family Law 319

Anna Kwak, Równość-nierówność w rodzinie: „nietypowy” sposób prowadzenia rozważań 333

Anna Krajewska, Różni, ale czy równi? O socjalizacji do ról płciowych we współczesnych polskich rodzinach 347

Joanna Mizielińska, „Nie może być dzielenia ludzi na lepszych i gorszych” – postulaty rodzin z wyboru wobec państwa i prawa 371

Elżbieta Kaczyńska, Bękart jako kategoria społeczna 389

Heide Goettner-Abendroth, Societies in balance. Re-thinking “Matriarchy” in Modern Matriarchal Studies 415

Polskie porządki płciJoanna Regulska, Kształtowanie tożsamości politycznej kobiet w Polsce 427

Grażyna Skąpska, Ograniczenie praw reprodukcyjnych oraz świadomość prawna kobiet 439

Krystyna Slany, Ewa Krzaklewska, Marta Warat, Wyzwalacze równości płci – konteksty egalitaryzacji relacji rodzinnych i zawodowych 457

Aleksandra Herman, Kobiety, których (prawie) nie ma. Paradoks feminatywu „kapłanka” 469

Beata Łaciak, Kobieca przyjaźń i siostrzeństwo w obrazach serialowych i prasowych 479

Joanna Śmigielska, Dwa portrety kobiet. Spojrzenie w przeszłość 489

Feministyczne i queerowe rewolucjeMagdalena Grabowska, Feminizm w centrum. Ciągłość i zmiana w ruchu kobiecym w Polsce po 1989 roku 503

Beata Kowalska, Radosław Nawojski, Karty z dziennika kobiecej rewolucji. Szkice z socjologicznego archiwum 521

Marta Rawłuszko, Trzy przekroczenia #MeToo 539

Jacek Kochanowski, Homofobia z perspektywy queer. Od odrazy do systemu segregacji seksualnej 555

Bibliografia publikacji prof. dr hab. Małgorzaty Fuszary (opracowanie Róża Sułek) 573