"Współczesny świat dziecka"

Libra identifier: 267938

Table of Contents

Wprowadzenie 12

Małgorzata Bogunia-Borowska Dziecko w społecznym i kulturowym laboratorium konsumpcji oraz imaginarium mediów 14

Rozdział 1 Dziecko krytycznie i kreatywnie wobec mediów i konsumpcji 26

Małgorzata Bogunia-BorowskaKamil, czyli historia dojrzewania z nowymi mediami. Analiza krytycznej i kreatywnej postawy wobec mediów i kultury konsumpcyjnej 28

Rozdział 2 Dziecko, rodzice, seniorzy w mediach i życiu codziennym 76

Maja Brzozowska-Brywczyńska Słodkie potwory i powroty do przeszłości albo kilka notatek na marginesach dwóch estetyk dzieciństwa 78

Andrzej Górny, Agata Zygmunt „Etos wymuszonej dziecięcości”. Przejawy infantylizacji kultury dorosłych w świecie mediów 104

Joanna Malinowska Współczesny obraz rodzicielstwa i dzieciństwa w zwierciadle popkultury. Krytyczna analiza bajki Masza i Niedźwiedź 120

Marcjanna Nóżka Dzieci i młodzież w opiniach oraz praktykach seniorów. Przyczynek do rewizji międzypokoleniowych relacji 132

Rozdział 3 Dzieci a filmowe i serialowe światy 160

Magdalena Hoły-Łuczaj, Kamil Łuczaj Nowe bohaterki medialnej rzeczywistości filmów dla dzieci 162

Joanna Rzońca Fenomen serialu Skam 180

Rozdział 4 Dziecko jako przedmiot i podmiot praktyk reklamowych 202

Beata Łaciak Dziecko we współczesnych polskich reklamach komercyjnych i społecznych 204

Jolanta Szymkowska-Bartyzel Strzały z ukrycia – reklama skierowana do dzieci i młodzieży w nowych mediach – formy, praktyki, strategie 222

Łukasz Tomczyk Reklama na stronach internetowych adresowanych do młodych użytkowników usług sieciowych 240

Rozdział 5 Praktyki dzieci i dorosłych w internecie 252

Joanna Bierówka Rodzice cyfrowych tubylców – cyfrowi imigranci w środowisku nowych mediów 254

Adam Dąbrowski Youtubowe kreacje. Miejsca, ludzie i kultura 272

Barbara Cyrek Internet w szkole – szkoła w internecie: jak wirtualny dziennik wpłynął na relacje między uczniem, nauczycielem i rodzicem 290

Rozdział 6 Dziecko w przestrzeni medialnej kultury konsumpcyjnej 300

Małgorzata Lisowska-Magdziarz Urodzone do fandomu. Dzieci jako konsumenci i fani produktów kulturalnych 302

Barbara Jabłońska Dziecko – media – muzyka: fenomen muzycznych TV talent show 318

Ewelina Brzyszcz (Wszech)obecność postaci kinowych w życiu dziecka 338

Biogramy autorów i autorek tekstów 348

Abstrakty/Abstracts 354