"Bóle głowy u dzieci i młodzieży"

Libra identifier: 274106

Table of Contents

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA 12

1. Klasyfikacja bólów głowy Ewa Pilarska, Krystyna Mitosek-Szewczyk 14

Piśmiennictwo 4 2. Kryteria rozpoznania bólu głowy Ewa Pilarska, Krystyna Mitosek-Szewczyk 16

Piśmiennictwo 18

Piśmiennictwo 13 CZĘŚĆ I PIERWOTNE ZESPOŁY BÓLÓW GŁOWY 26

3. Migrena Krystyna Mitosek-Szewczyk 28

3.1. Migrena bez aury 30

3.2. Migrena z aurą 31

3.3. Cechy migrenowego bólu głowy 32

3.4. Ocena i diagnoza migreny 35

3.5. Leczenie i rokowane w migrenie 37

Piśmiennictwo 41

4. Typy migreny Krystyna Mitosek-Szewczyk 42

4.1. Stan migrenowy 42

Piśmiennictwo 43

4.2. Migrena hemiplegiczna 44

Piśmiennictwo 46

4.3. Migrena z aurą z pnia mózgu 47

4.4. Ostra migrena dezorientacyjna 49

Piśmiennictwo 50

5. Zespoły epizodyczne Krystyna Mitosek-Szewczyk 52

5.1. Zespół cyklicznych wymiotów 53

Piśmiennictwo 56

5.2. Migrena brzuszna 57

Piśmiennictwo 59

5.3. Łagodne napadowe zawroty głowy 60

Piśmiennictwo 61

5.4. Napadowy kręcz szyi niemowląt 62

Piśmiennictwo 64

5.5. Kolka niemowlęca 65

Piśmiennictwo 66

5.6. Naprzemienna hemiplegia dziecięca 67

Piśmiennictwo 68

6. Przewlekły codzienny ból głowy Krystyna Mitosek-Szewczyk 70

6.1. Ocena przewlekłego codziennego bólu głowy 73

6.2. Leczenie i rokowanie w przewlekłym codziennym bólu głowy 74

6.3. Hemikrania ciągła 76

Piśmiennictwo 78

7. trójdzielne autonomiczne bóle głowy Krystyna Mitosek-Szewczyk 80

7.1. Klasterowy ból głowy 81

7.2. Hemikrania napadowa 82

7.3. SUNCT/SUNA 83

Piśmiennictwo 85

8. bóle głowy typu napięciowego Ewa Pilarska 86

8.1. Mechanizm powstawania 86

8.2. Kryteria rozpoznawania 88

8.3. Leczenie 89

Piśmiennictwo 90

CZĘŚĆ II OBJAWOWE BÓLE GŁOWY 92

9. Pourazowe bóle głowy Ewa Pilarska 94

Piśmiennictwo 97

10. Bóle głowy w chorobach naczyniowych mózgu Ewa Pilarska 98

10.1. Bóle głowy w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu 99

Piśmiennictwo 100

11. Bóle głowy w chorobach narządu wzroku Ewa Pilarska 102

Piśmiennictwo 104

12. Bóle głowy w chorobach ogólnoustrojowych Ewa Pilarska 106

12.1. Bóle głowy w nadciśnieniu tętniczym 106

12.2. Ból głowy przypisywany działaniu substancji chemicznej lub reakcji po jej odstawieniu 107

12.3. Bóle głowy przypisywane zakażeniom 108

Piśmiennictwo 108

Piśmiennictwo 110

13. Bóle głowy w chorobach laryngologicznych Ewa Pilarska 112

Piśmiennictwo 115

14. Bóle głowy w guzach mózgu Ewa Pilarska 116

Piśmiennictwo 118

15. Bóle głowy w zaburzeniach psychicznych Ewa Pilarska 120

Piśmiennictwo 122

16. Bóle głowy w padaczce Ewa Pilarska 124

Piśmiennictwo 127

Skorowidz 128