"Społeczna odpowiedzialność nauki"

Libra identifier: 276774

Table of Contents

WSTĘP 7

1.1. Wprowadzenie 11

Rozdział 1SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI – RAMY TEORETYCZNE 11

zarządzanie 12

1.3. Teoria interesariuszy w społecznej odpowiedzialności nauki 40

naukowymi 51

1.5. Wpływ społeczny badań naukowych 61

1.6. Podsumowanie 64

2.1. Wprowadzenie 65

2.2. Metoda badawcza 65

Rozdział 2METODYKA BADAŃ WŁASNYCH 65

2.3. Pytania badawcze 69

2.4. Procedura badań własnych 70

2.5. Ograniczenia badań własnych 74

2.6. Podsumowanie 75

3.1. Wprowadzenie 76

Rozdział 3AKTYWNOŚĆ POLSKICH BADACZY NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ 76

3.2. Wyniki analiz 77

3.3. Podsumowanie wyników 96

4.1. Wprowadzenie 100

Rozdział 4INTELEKTUALNY WKŁAD BADAŃ PROWADZONYCH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM 100

4.2. Wyniki analiz 101

4.3. Podsumowanie wyników 118

5.1. Wprowadzenie 121

Rozdział 5INTELEKTUALNY WKŁAD BADAŃ PROWADZONYCH NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ 121

5.2. Wyniki analiz 122

5.3. Podsumowanie wyników 136

6.1. Wprowadzenie 139

Rozdział 6WARSZAWA W BADANIACH NAUKOWYCH 139

6.2. Wyniki analiz 140

6.3. Podsumowanie wyników 157

Rozdział 7PORÓWNANIE WYNIKÓW W POSZCZEGÓLNYCH ZBIORACH 160

WNIOSKI KOŃCOWE I REKOMENDACJE 165

BIBLIOGRAFIA 179

SPIS TABEL 188

SPIS RYSUNKÓW 190