"Metody gromadzenia danych o pacjencie"

Libra identifier: 277888

Table of Contents

1.1. Komunikowanie werbalne i pozawerbalne 14

1. ZASADY KOMUNIKACJI Z PACJENTEM – Ewelina Suleja 14

1.2. Sprawności techniczne 2 1.3. Niewłaściwości i błędy 16

1.4. Trudności w nawiązywaniu relacji terapeutycznej 18

2.1. Obserwacja – Magdalena Musioł 20

2.1.1. Charakterystyka obserwacji jako metody zbierania danych o pacjencie 20

Piśmiennictwo 6 2. TECHNIKI GROMADZENIA DANYCH O CHORYM – Magdalena Musioł, Małgorzata Fedak, Marta Kotomska, Karolina Prasek, Marzena Jaciubek, Józefa Czarnecka 20

2.1.2. Cechy obserwacji 21

2.1.3. Zakres i zasady obserwacji pacjenta 21

2.1.4. Błędy obserwacji 22

2.2. Wywiad – Małgorzata Fedak, Marta Kotomska 23

2.2.1. Metody prowadzenia wywiadu 27

2.2.2. Zasady prowadzenia wywiadu 27

2.2.3. Błędy prowadzenia wywiadu 28

2.3. Pomiary – Marzena Jaciubek, Karolina Prasek 29

2.3.1. Pomiary antropometryczne 30

2.3.2. Pomiary podstawowych parametrów życiowych 34

2.3.3. Błędy pomiarów 36

2.4. Analiza dokumentacji medycznej – Magdalena Musioł, Józefa Czarnecka 37

Piśmiennictwo 25 3. BADANIE FIZYKALNE – Iwona Kluczek, Paulina Wiesiołek 40

3.1. Badanie podmiotowe 41

3.2. Badanie przedmiotowe 45

3.3. Podsumowanie 55

Piśmiennictwo 55

4.1. Charakterystyka procesu pielęgnowania jako metody pracy pielęgniarki – Katarzyna Majka 56

4. DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA – Katarzyna Majka, Mirella Sulewska, Magdalena Musioł, Anna Zera 56

4.1.1. Dokumentacja procesu pielęgnowania 64

4.2. Diagnozy praktyki pielęgniarskiej wg NANDA i ICNP – Mirella Sulewska 66

4.2.1. Północnoamerykańskie Towarzystwo Diagnoz Pielęgniarskich (NANDA) 66

4.2.2. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) 67

4.3. Kwestionariusz wywiadu pielęgniarskiego – wzór – Mirella Sulewska 70

4.4. Przykładowe diagnozy pielęgniarskie – Magdalena Musioł, Anna Zera 74

Piśmiennictwo 82

5. WYBRANE SKALE WYKORZYSTYWANE DO OCENY STANU PACJENTA – Anna Zera 84

Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ) Z. Juczyński 85

Geriatryczna skala oceny depresji 86

Krótka skala oceny stanu psychicznego 88

Skala oceny poznawczej 91

Skala Barthel 92

Skala Katza 94

Skala oceny złożonych czynności życia codziennego 95

Skala Tinetti – ocena równowagi i chodu 96

Skala nasilenia duszności 99

Skala Lovetta 100

Skala EDSS 101

Skala AVPU 102

Skala Glasgow – ocena świadomości pacjenta 103

Pediatryczna skala Glasgow 104

Skala oceny poziomu bólu – numeryczna 105

Skala oceny poziomu bólu – wzrokowo-analogowa 106

Skala oceny poziomu bólu Wonga-Bakera 107

Skala Baxtera 108

Klasyfikacja odleżyn wg Torrance’a 109

Skala Norton – ryzyka powstania odleżyn 110

Skala Douglas – oceny ryzyka powstania odleżyn 111

Skala Bradena – narażenia na odleżyny 112

Skala Waterlow – ryzyka powstania odleżyn 113

Skala ASA 115

Test CAGE 116

Test AUDIT 117

Test uzależnienia od nikotyny wg Fagerströma 120

Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia 121