"Międzynarodowe przepływy inwestycji"

Libra identifier: 278099

Table of Contents

Wstęp 7

1.1. Kapitał finansowy – definicja pojęcia, klasyfikacje 11

Rozdział 1. Międzynarodowe przepływy kapitału inwestycyjnego w teorii ekonomii 11

1.2. Co mówi teoria ekonomii o swobodzie przepływu inwestycji? 15

1.2.1. Teoria neoklasyczna – swoboda jest najlepsza 15

1.2.2. Teoria keynesowska – może jednak ograniczenia 19

1.2.3. Ograniczać czy nie ograniczać, czyli neoklasycyzm kontra keynesizm 24

1.2.4. Powrót do liberalizmu gospodarczego – monetaryzm 25

1.3. Teorie ekonomiczne dotyczące inwestycji bezpośrednich i pośrednich 27

1.4. Efektywność informacyjna rynków finansowych – prawda czy mit? 33

1.5. Asymetria informacji na rynkach finansowych i jej konsekwencje 38

1.6. Rozwiązanie „drugie po najlepszym” jako argument na rzecz ograniczeń 42

1.7. Równowaga zewnętrzna w gospodarce światowej 45

2.1. Swoboda przepływów kapitałowych a globalizacja rynków finansowych 51

Rozdział 2. Uwarunkowania swobody międzynarodowych przepływów finansowych 51

2.2. Determinanty przepływów inwestycji w gospodarce światowej 56

2.3. Ograniczenia – rodzaje i ekonomiczne uzasadnienie ich nakładania 61

2.3.1. Rodzaje ograniczeń nakładanych na przepływy kapitałowe 61

2.3.2. Nakładanie ograniczeń – motywy, przykłady, efektywność 65

2.4. Sekwencje znoszenia ograniczeń wobec transgranicznych przepływów finansowych 75

2.5. Koszty i korzyści otwarcia gospodarek na międzynarodowe przepływy inwestycji 79

2.5.1. Zdynamizowanie wzrostu gospodarczego – główna korzyść swobody przepływu inwestycji 80

2.5.2. Pozostałe korzyści dla gospodarki i jej podmiotów 84

2.5.3. Zagrożenia wynikające ze zniesienia ograniczeń 87

2.5.4. Kryzys walutowy jako konsekwencja swobody przepływu inwestycji 93

3.1. System waluty złotej – liberalizm gospodarczy 97

Rozdział 3. Uwarunkowania międzynarodowych przepływów inwestycji w międzynarodowym systemie walutowym 97

3.2. Okres międzywojenny XX wieku – chaos i dezorganizacja 102

3.3. System z Bretton Woods – powojenna odbudowa i stabilizacja 104

3.3.1. Okres 1946–1958 107

3.3.2. Okres 1959–1978 111

3.3.3. Powstanie rynku eurowalutowego 114

3.4. System wielodewizowy – powrót liberalizmu 116

3.5. Działanie mechanizmu wyrównawczego w międzynarodowym systemie walutowym 121

4.1. Paradoks Lucasa – czyli co zbadał Robert E. Lucas Jr. i jakie wyciągnął wnioski 135

Rozdział 4. Kierunki przepływów inwestycji w gospodarce światowej 135

4.2. Przepływy inwestycji w systemie waluty złotej – czy model neoklasyczny działa? 141

4.3. Przepływy kapitałowe w systemie z Bretton Woods – keynesizm i ograniczenia 146

4.4. Przepływy kapitałowe w systemie wielodewizowym – brak zasad to także problem 152

4.4.1. Sytuacja przed wybuchem globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku 152

4.4.2. Czy kryzys zmienił kierunki międzynarodowych przepływów inwestycji? 156

4.4.3. Inwestycje i oszczędności w gospodarce globalnej 160

4.5. Lucas raz jeszcze 167

Zakończenie 177

Bibliografia 181

Spis rysunków i tabel 191