"Współczesne problemy kultury fizycznej i zdrowotnej"

Libra identifier: 279374

Table of Contents

Wstęp 7

CZĘŚĆ I. WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORTDanuta Umiastowska – Ruch jako antidotum na negatywne skutki pandemicznego zdalnego nauczania w szkołach 11

Małgorzata Tomecka – Pandemiczne dylematy wychowania fizycznego 21

Paweł Ławniczak – Miejsce gimnastyki we współczesnym szkolnym wychowaniu fizycznym 35

Joanna Jastrzębska – Absencja na lekcjach wychowania fizycznego wśród uczniów klas licealnych 53

Anna Makarczuk – Aktywność fizyczna wychowanków domu dziecka 67

Jolanta E. Kowalska, Alicja Kostencka, Maciej Wronkowski – Satysfakcja z życia a zachowania agresywne kibiców piłkarskich 79

Wiesław Firek – Ocena jakości wsparcia instruktażowego zawodników przez sędziego podczas rywalizacji dzieci w rugby 95

Bartłomiej Lassek – Pozasportowy wymiar pracy trenera pływania z potencjalnym olimpijczykiem 111

CZĘŚĆ II. EDUKACJA I PROMOCJA ZDROWIAJoanna Sosnowska – Miejskie place gier i zabaw w rozwijaniu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w międzywojennej Łodzi 125

Anna Lubrańska – W trosce o zdrowie – perspektywa organizacyjna 137

Piotr Kędzia – Okołotreningowe zachowania prozdrowotne osób prowadzących aktywny styl życia. Sen jako naturalny sposób regeneracji 157

Anna Maszorek-Szymala – Zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej w czasie pandemii COVID-19 165

Anna Iwińska, Justyna Pyrgiel – Nowa formuła biegu charytatywnego Wings for Life World Run i jego zwycięzcy w okresie trwania pandemii COVID-19 175

Joanna Krysiak – Korzyści z uczestnictwa w zajęciach tanecznych dla samooceny członków formacji tańca współczesnego 197

Karol Łukowski – Rekreacja ruchowa jako metoda pracy w profilaktyce społecznej 207