"Przekształcenia współczesnych miast"

Libra identifier: 281892

Table of Contents

Wstęp 7

1.1. Wprowadzenie 11

Rozdział 1. Urbanistyka współczesna. Wybrane nurty oraz przykłady ich realizacji 11

1.2. Rozkwit i upadek wielkich idei 12

1.3. Nowy urbanizm 16

1.4. Urbanizm krajobrazowy 22

1.5. Urbanizm „zrób to sam” 27

1.6. Osie klasyfikacji 32

1.7. Zakończenie 36

Bibliografia 39

2.1. Wprowadzenie 43

Rozdział 2. Zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego w kontekście zmian legislacyjnych 43

2.2. Zasada ładu przestrzennego 45

2.3. Zasada zrównoważonego rozwoju 47

2.4. Zasada władztwa planistycznego gminy 48

2.5. Zasada wiążącego charakteru planu zagospodarowania przestrzennego 52

2.6. Specustawy jako instrument zmian legislacyjnych 58

2.7. Zakończenie 61

Bibliografia 62

3.1. Wprowadzenie 65

Rozdział 3. Monitoring i ewaluacja procesów rewitalizacji miast 65

3.2. Rewitalizacja i jej instrumenty 67

1.3. Monitoring procesu rewitalizacji 80

1.4. Ewaluacja programu rewitalizacji 92

1.5. Zakończenie 98

Bibliografia 101

4.1. Wprowadzenie 107

Rozdział 4. Prawo zamówień publicznych w procesie rewitalizacji 107

4.2. Rewitalizacja jako zadanie własne gminy 109

4.3. Pojęcie i rola zamówień publicznych 112

4.4. Zakres ustawy Prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem procesów rewitalizacji 114

4.5. Zasady udzielania zamówień publicznych 123

4.6. Szczególne regulacje dotyczące zamówień publicznych w procesie rewitalizacji 130

4.7. Zakończenie 132

Bibliografia 133

Podsumowanie 137

Spis fotografii 139

Spis tabel 141

Spis diagramów 143