"Czy mądrości można się nauczyć?"

Libra identifier: 288611

Table of Contents

Wstęp 8

Część I. Mądrze o mądrości 10

1. Mądrość ma dużą przeszłość 12

2. Filary mądrości 20

3. Czy są mądrzy ludzie? 28

4. Jak mierzyć mądrość? 36

5. Czy mądrość jest związana z inteligencją? 44

6. Czy wiek i zawód mają wpływ na mądrość? 52

7. Płeć i osobowość a mądrość 60

8. Kto jest mądrzejszy: jednostka czy grupa? 68

9. Z czym jeszcze wiąże się mądrość? 76

Część II. Mądrość a praktyka społeczna 84

10. Mądrość w edukacji 86

11. Czy zarządzanie jest mądre? 94

12. Mądrość w służbie zdrowia 102

Część III. Praktyka mądrości 110

13. Pokonywanie nawyków myślowych 112

14. Budowanie dystansu do siebie i kontrola emocji 120

15. Pokora intelektualna 128

16. Mądre podobieństwo czy mądre różnice 136

17. Akceptowanie zmienności 146

18. Rozmowa z nieprzejednanymi ludźmi 154

19. Czerpanie z mądrości wielkich ludzi 164

20. Współpraca konfrontacyjna i mediacje 172

21. Autorefleksja jako droga do mądrości 182

22. Rozumowanie moralne 190

23. Jak mądrze przepraszać? 198

Część IV. O mądrości subiektywnie 206

24. Czy mądrość jest atrakcyjna? 208

25. Mądrość w nauce 212

26. Czy mądrość może zawodzić? 218

27. Mądrość w służbie satysfakcjonującego życia 224

Bibliografia 230

Indeks rzeczowy 238

O Autorze 240