"Transformacja cyfrowa samorządu gminnego w Polsce"

Libra identifier: 288955

Table of Contents

1.1. Zarys koncepcji gospodarki 4 0

1.2. Pojęcie transformacji cyfrowej samorządu gminnego1.3. Polskie gminy w drodze do gospodarki 4 0

Wstęp1. Gminy wobec wyzwań gospodarki 4 0