"Dydaktyka matematyki Tom 1"

Libra identifier: 288979

Table of Contents

Wstęp 8

Rozdział I Lekcja matematyki 10

Rozdział II Cele nauczania matematyki 20

Rozdział III Zasady nauczania matematyki 28

Rozdział IV Metody nauczania matematyki 42

Rozdział V Przykłady teorii rozwoju umysłowego związane z nauczaniem matematyki 52

Rozdział VI Język matematyki – obrazy 68

Rozdział VII Język matematyki – słowa 78

Rozdział VIII Język matematyki – symbole 86

Rozdział IX Nauczanie algorytmów w szkole 96

Rozdział X Wprowadzanie i definiowanie matematycznych pojęć 108

Rozdział XI Matematyczne rozumowania 118

Rozdział XII Technologie w nauczaniu matematyki 138

Rozdział XIII Matematyczne modelowanie w szkole 146

Rozdział XIV Sytuacje dydaktyczne w nauczaniu matematyki 158

Rozdział XV Trudności uczniów w uczeniu się i rozumieniu matematyki. Wartość dydaktyczna błędu 164

Rozdział XVI Zadania – sedno szkolnej matematyki 174

Rozdział XVII Nauczanie matematyki uczniów uzdolnionych matematycznie 184

Rozdział XVIII Nauczanie matematyki uczniów ze specyficznymi potrzebami 198

Skorowidz 216