"Modele kursów walutowych"

Libra identifier: 38363

Table of Contents

WSTĘP 5

1. KURS WALUTOWY: PODSTAWOWE POJĘCIA 13

2. ZARYS METOD ANALIZY SZEREGÓW CZASOWYCH I ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH 29

2.1. Wprowadzenie 29

2.2. Elementarne pojęcia z analizy procesów stochastycznych 30

2.3. Pojęcie kointegracjif i zarys metody Johansena 36

2.4. Klasyczna analiza regresji: algorytm numeryczny 52

2.5. Analiza danych statystycznych 53

3. TEORIA PARYTETU SIŁY NABYWCZEJ 65

3.1. Wprowadzenie 65

3.2. PPP: podstawy teoretyczne 66

3.3. Przegląd badań empirycznych 76

3.4. Współczesna analiza PPP: kierunki rozwoju 93

3.5. Weryfikacja empiryczna 102

3.5.1. Wprowadzenie 102

3.5.2. Klasyczna analiza regresji 102

3.5.3. Analiza kointegracji 117

3.6. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji 125

4. TEORIA PARYTETU STÓP PROCENTOWYCH I EFEKTYWNOŚĆ RYNKU WALUTOWEGO 128

4.1. Wprowadzenie 128

4.2. Parytet "zabezpieczony" CIP 129

4.3. Parytet "niezabezpieczony" UIP 131

5. MONETARNA TEORIA KURSÓW WALUTOWYCH 141

5.1. Wprowadzenie 141

5.2. Teoria monetarna w warunkach cen elastycznych: model Frenkela-Bilsona 143

5.2.1. Weryfikacja empiryczna 150

5.2.1.1. Wprowadzenie 150

5.2.1.2. Klasyczna analiza regresji 151

5.2.1.3. Analiza kointegracji 158

5.2.2. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji 159

5.3.Teoria monetarna w warunkach cen sztywnych 160

5.3.1. Model Mundella-Fleminga 160

5.3.1.1. Doskonała mobilność kapitału 172

5.3.1.2. Niedoskonała mobilność kapitału 174

5.3.2. Model Dornbuscha 179

5.3.2.1. Weryfikacja empiryczna 213

5.3.2.1.1. Wprowadzenie 213

5.3.2.1.2. Klasyczna analiza regresji 213

5.3.2.1.3. Analiza kointegracji 225

5.3.2.2. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji 231

5.3.3. Model Frankela 232

5.3.3.1. Weryfikacja empiryczna 238

5.3.3.1.1. Wprowadzenie 238

5.3.3.1.2. Klasyczna analiza regresji 239

5.3.3.1.3. Analiza kointegracji 245

5.3.3.2. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji 254

6. REALNY KURS WALUTOWY 257

7. KURSY WALUTOWE RÓWNOWAGI 268

7.1. Wprowadzenie 268

7.2. Model bilansu płatniczego 269

7.3. Model CHEER: połączenie parytetów PPP i UIP 272

7.3.1. Wprowadzenie 272

7.3.2. Podstawy teoretyczne 273

7.3.3. Weryfikacja empiryczna 280

7.3.3.1. Wprowadzenie 280

7.3.3.2. Klasyczna analiza regresji 281

7.3.3.3. Analiza kointegracji 284

7.3.4. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji 294

7.4. Model BEER: behawioralny kurs walutowy równowagi 296

7.5. Model FEER: fundamentalny kurs walutowy równowagi 297

7.6. Model NATREX: naturalny kurs walutowy równowagi 300

8. POLITYKA GOSPODARCZA W SYSTEMACH KURSÓW STAŁYCH I ZMIENNYCH 305

8.1. Wprowadzenie 305

8.2. Model popytowy 309

8.2.1. Symulacja skutków polityki gospodarczej 315

8.2.1.1. Polityka pieniężna 317

8.2.1.2. Polityka fiskalna 318

8.3. Model podażowy 321

8.3.1. Symulacja skutków polityki gospodarczej 324

8.3.1.1. Polityka pieniężna 324

8.3.1.2. Polityka fiskalna 326

8.4. Model cen i kursu walutowego 328

8.4.1. Symulacja skutków polityki gospodarczej 333

8.4.1.1. Polityka pieniężna 333

8.4.1.2. Polityka fiskalna 334

8.4.1.3. Polityka płacowa 335

ZAKOŃCZENIE 338

DODATEK A. UWAGI NA TEMAT LOGLINEARYZACJI FUNKCJI 347

DODATEK B. ROZWIĄZANIE UKŁADU RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH PIERWSZEGO RZĘDU W WARUNKACH KURSU STAŁEGO I ZMIENNEGO 350

DODATEK C. SPIS SYMBOLI 356

DODATEK D. SPIS ZMIENNYCH 358

LITERATURA 360

OD REDAKCJI 391