"Psychologia Społeczna nr 2(17)/2011"

Libra identifier: 39303

Table of Contents

Ile jest autorytaryzmu w prawicowym autorytaryzmie? Krytyka użyteczności narzędzia pomiaru, Piotr Radkiewicz 7

Kwestionariusz Potrzeby Poznania - konstrukcja i weryfikacja empiryczna narzędzia mierzącego motywację poznawczą, Paweł J. Matusz, Jakub Traczyk, Agata Gąsiorowska 23

Narcyz w sieci społecznej, czyli co analiza sieci mówi o funkcjonowaniu osób narcystycznych, Anna Czarna 39

Postawy roszczeniowe a system wartości w ujęciu Shaloma Schwartza, Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Tomasz Baran, Jarosław Piotrowski 56

Agresja drogowa: jej uwarunkowania i metody pomiaru, Katarzyna Grunt-Mejer, Jacek Grunt-Mejer 69

O czasopiśmie 79

Wskazówki bibliograficzne 80

Wskazówki dla recenzentów 81

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej 83

Władze 83

Procedura przyjmowania nowych członków 84

Aktualności 85

Aktywności 85

System edytorski (Editorial Manager) Psychologii Społecznej 86

Nagroda im. Solomona Ascha 87