"Kształtowanie relacji powiatowych urzędów pracy z pracodawcami"

Libra identifier: 40875

Table of Contents

Wprowadzenie 8

1. Orientacja marketingowa w działaniach powiatowych urzędów pracy 12

2. Społeczna rola misji w zarządzaniu współczesną organizacją 18

3. Praca jako szczególnego rodzaju produkt oferowany przez urzędy pracy 34

4. Rola pozytywnego wizerunku urzędów pracy w kształtowaniu pozytywnych relacji z pracodawcami 62

Podsumowanie 90

Literatura 94

Materiały i źródła 95