"Studia Kulturoznawcze nr 1(2)/2012. O wstręcie i wstydzie"

Libra identifier: 69012

Table of Contents

Wstręt i wstyd, czyli słowo od Redakcji 10

Wstręt/Wstyd/Literatura 12

Paulina Szkudlarek, „Przypatruję mu się z daleka, tak jakbym przyglądała się sobie, kiedy byłam chłopcem”. O „dwoistym” ciele Andrzejka 14

Małgorzata Nieszczerzewska, Potworna kobiecość w potwornym mieście 30

Wstręt/Wstyd/Technologia 42

Rafał Ilnicki, O sposobach posługiwania się stechnicyzowanym ciałem 44

Ryszard Solik, Sztuka kluczenia, czyli gra włączonego z wykluczonym 54

Wstręt/Wstyd/Film 64

Małgorzata Radkiewicz, „Bezwstydne” filmy Dereka Jarmana 66

Agnieszka Doda-Wyszyńska, Cud miłości – ciało za ciało? 74

Bogumiła Fiołek-Lubczyńska, Karnawał – największe party świata Andrzeja Fidyka jako widowisko pełne kontrastów 84

Wstręt/Wstyd/Teatr 94

Christiane Page, Teatr i władza w XVII-wiecznej Francji 96

Magdalena grenda, Estetyzacja ciała zdeformowanego w działaniach tanecznych z udziałem osób niepełnosprawnych 108

Wstręt/Wstyd/Sztuki plastyczne 120

Kamil Lipiński, Manifestacje Valie Export w perspektywie recepcji miejsc abiektu 122

Ewa Kasperek, Malarz życia ponowoczesnego. O fotografiach Michaela Wolfa 132

Marcela Kościańczuk, Ciało chore – pokazujące i pokazywane 152

Projekty studenckie 160

Agata Rychlik, Wstręt a erotyzm. Houellebecqa spojrzenie na miłość 162

Emilia Dłużewska, Człowiek zamknięty w ciele – intymność i wstręt w powieściach Elfriede Jelinek 170

Aleksandra Bronikowska, Wstrętny świat Michela Houellebecqa 180

Recenzje i omówienia 188

Adam Pisarek, Między transgresją a normą. O kulturowej potrzebie wstydu [Ewa Kosowska (red.), Wstyd w kulturze ; Ewa Kosowska, Galina Kurylenko, Anna Gomóła (red.), Wstyd w kulturze. Kolokwia polsko-białoruskie 2] 190

Krzysztof Łukasiewicz, Kolekcjonowanie jako ukulturalnianie (Renata Tańczuk, Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej) 196

Wspomnienia 200

Profesor Krystyna Zamiara (1940-2012) 202

Profesor Jerzy Kmita (1931-2012) 208