"Uczenie się i nauczanie pływania"

Libra identifier: 91205

Table of Contents

Wstęp 7

1.1. Organizacja nauczania pływania dla młodzieży szkolnej 11

Rozdział 1. Organizacja procesu nauczania pływania 11

1.1.1. Czynności organizacyjne poprzedzające nauczanie pływania 12

1.1.2. Miejsce i przygotowanie akwenu do nauczania pływania 12

1.2. Planowanie nauczania pływania, kontrola wyników oraz dokumentacja 14

1.3. Bezpieczeństwo w czasie zajęć ruchowych w wodzie 16

1.3.1. Zakres obowiązków i odpowiedzialności osób biorących udział w procesie nauczania pływania 16

1.3.1.1. Zakres obowiązków nauczyciela pływania 16

1.3.1.2. Zakres obowiązków ucznia 19

1.3.1.3. Zakres czynności opiekuna grupy (osoby doprowadzającej uczniów na pływalnię) 20

1.4. Realizacja procesu nauczania pływania 21

1.4.1. Czynności lekcyjne nauczyciela pływania 21

1.4.2. Budowa toku lekcyjnego 22

1.4.3. Formy organizacyjne przebiegu ćwiczeń na lekcji 32

1.4.4. Podsumowanie lekcji 35

1.4.5. Przybory dydaktyczne w uczeniu się i nauczaniu pływania 35

1.4.6. Środki natychmiastowej informacji w nauczaniu pływania 37

2.1. Definicje uczenia się i nauczania czynności motorycznych 39

Rozdział 2. Wybrane aspekty procesu uczenia się i nauczania pływania 39

2.2. Osobowość i kompetencje nauczyciela pływania 42

2.3. Wybrane metody nauczania czynności pływackich 45

2.4. Formy dydaktyczne stosowane w nauczaniu pływania 56

2.5. Wybrane zasady dydaktyczne 57

Rozdział 3. Pierwszy etap uczenia się i nauczania pływania - zdobywanie kompetencji pływackich 60

3.1. Uczenie się i nauczanie podstawowych umiejętności pływackich 61

3.1.1. Wstępna adaptacja organizmu człowieka do środowiska wodnego 61

3.1.1.1. Adaptacja w aspekcie warunków fizycznych wody 62

3.1.1.2. Adaptacja do środowiska wodnego pod względem funkcjonalnym 74

3.1.1.3. Adaptacja psychomotoryczna do środowiska wodnego 77

3.1.2. Specyfika oddychania w środowisku wodnym 80

3.1.3. Lęk przed wodą 81

3.2. Ćwiczenia pierwszego etapu uczenia się i nauczania pływania 84

3.2.1. Czynności ruchowe w środowisku wodnym 86

3.2.2. Zanurzanie twarzy, otwieranie oczu i orientacja pod powierzchnią wody 87

3.2.3. Opanowanie specyficznego oddychania w środowisku wodnym 89

3.2.4. Zapoznanie z wyporem wody 92

3.2.5. Opanowanie leżenia na piersiach i grzbiecie 94

3.2.6. Elementarne skoki do wody 97

3.2.7. Opanowanie poślizgów na piersiach i grzbiecie 100

3.2.8. Opanowanie ruchów kończyn dolnych w pływaniu na piersiach i grzbiecie 104

3.2.9. Pływanie elementarne 105

4.1. Organizacja oraz założenia programowe nauczania pływania dzieci w wieku 1-4 lat 109

Rozdział 4. Nauczanie pływania dzieci najmłodszych 109

4.2. Wybór ćwiczeń do nauczania pływania dzieci w wieku 1-4 lat 111

4.2.1. Ćwiczenia oswajające z wodą 111

4.2.2. Nauczanie umiejętności zanurzania głowy oraz leżenia na piersiach i grzbiecie 117

4.2.3. Ćwiczenia oddechowe 121

4.2.4. Nauczanie lokomocji na piersiach i grzbiecie 125

4.2.5. Skoki do wody 131

Rozdział 5. Zabawy ruchowe w nauczaniu pływania 136

5.1. Zabawy emocjonujące 138

5.1.1. Wybór zabaw emocjonujących 138

5.2. Zabawy dydaktyczne 146

5.2.1. Wybór zabaw dydaktycznych 146

5.2.1.1. Zabawy z zanurzaniem twarzy, otwieraniem oczu i nurkowaniem 146

5.2.1.2. Zabawy z wydechem do wody 153

5.2.1.3. Zabawy wypornościowe oraz przygotowujące do leżenia na wodzie i poślizgu 157

5.2.1.4. Zabawy ze skokami do wody 164

5.2.1.5. Zabawy kształtujące elementy techniki pływania 167

Rozdział 6. Drugi etap uczenia się i nauczania pływania - opanowanie standardowych technik pływania 174

6.1. Kraul na grzbiecie 176

6.1.1. Ewolucja kraula na grzbiecie 176

6.1.2. Kraul na grzbiecie - ogólna charakterystyka techniki 180

6.1.3. Kraul na grzbiecie - przebieg ruchów napędowych 182

6.1.4. Wybór ćwiczeń do uczenia się i nauczania pływania kraulem na grzbiecie 186

6.2. Kraul 198

6.2.1. Ewolucja kraula 198

6.2.2. Kraul - ogólna charakterystyka techniki 204

6.2.3. Kraul - przebieg ruchów napędowych 206

6.2.4 Wybór ćwiczeń do uczenia się i nauczania pływania kraulem 210

6.3. Delfin 222

6.3.1. Ewolucja delfina 222

6.3.2. Delfin - ogólna charakterystyka techniki 224

6.3.3. Delfin - przebieg ruchów napędowych 226

6.3.4. Wybór ćwiczeń do uczenia się i nauczania pływania delfinem 231

6.4. Styl klasyczny (żabka) 241

6.4.1 Ewolucja stylu klasycznego 241

6.4.2. Styl klasyczny - ogólna charakterystyka techniki 245

6.4.3. Styl klasyczny - przebieg ruchów napędowych 247

6.4.4. Wybór ćwiczeń do uczenia się i nauczania pływania stylem klasycznym 252

6.5. Starty 263

6.5.1. Start ze słupka startowego 263

6.5.1.1. Technika skoku startowego ze słupka 264

6.5.1.2. Wybór ćwiczeń do uczenia się i nauczania skoku startowego ze słupka 271

6.5.2. Start w stylu grzbietowym 277

6.5.2.1. Technika startu w stylu grzbietowym 278

6.5.2.2. Wybór ćwiczeń do uczenia się i nauczania startu z wody w stylu grzbietowym 280

6.6. Nawroty 282

6.6.1. Nawrót w stylu grzbietowym 283

6.6.1.1. Technika nawrotu w stylu grzbietowym 283

6.6.1.2. Wybór ćwiczeń do uczenia się i nauczania nawrotu zwykłego w stylu grzbietowym 288

6.6.1.3. Wybór ćwiczeń do uczenia się i nauczania nawrotu koziołkowego w stylu grzbietowym 290

6.6.2. Nawrót w stylu dowolnym 293

6.6.2.1. Technika nawrotu w stylu dowolnym 293

6.6.2.2. Wybór ćwiczeń do uczenia się i nauczania nawrotu zwykłego w stylu dowolnym 297

6.6.2.3. Wybór ćwiczeń do uczenia się i nauczania nawrotu koziołkowego w stylu dowolnym 300

6.6.3. Nawrót w stylu motylkowym 303

6.6.3.1. Technika nawrotu w stylu motylkowym 303

6.6.3.2. Wybór ćwiczeń do uczenia się i nauczania nawrotu w stylu motylkowym 306

6.6.4. Nawrót w stylu klasycznym 309

6.6.4.1. Technika nawrotu w stylu klasycznym 309

6.6.4.2. Wybór ćwiczeń do uczenia się i nauczania nawrotu w stylu klasycznym 313

6.6.5. Nawroty w stylu zmiennym 316

6.6.5.1. Technika nawrotów w stylu zmiennym 316

Piśmiennictwo 325