"Zagadnienia Rodzajów Literackich t. 55 (109) z.1/2012"

Libra identifier: 94387

Table of Contents

Od redakcji — Editors’ Int roduction 9

Rozprawy — ArticlesMagdalena Bednarek: To Read (a Classic) in a Bent Sinister Way. On StefaniaSkwarczyńska’s Theory in the Context of the Contemporary Genre Studies 15

Evan Zimroth: The Limits (if any) of Holocaust Discourse 33

Hivren Demir-Atay: Falling Short of Reading: Intention and Innovation in theShort Story 43

David Boucher: Aux racines du théâtre et du cinéma de l’absurde: Witkiewicz,Bu�uel et la vision philosophique de Rensi (At the Root of the Cinema and ofthe Theatre of the Absurd: Witkiewicz, Buñuel, and Rensi’s philosophical vision) 59

Anna Chudzińska-Parkosadze: Problem gatunku powieści Michaiła Bułhakowa„Mistrz i Małgorzata” (Problem of the Literary Genre of the Novel „The Masterand the Margerita” by Mikhail Bulgakov) 81

argentyńskiego kanonu (According to Piglia or the Revision of Argentinian Canon) 97

Joanna Firaza: Der zumutbare Gesang: Musik in Ingeborg Bachmanns H�rspiel Zikaden (The Singing is Essential: Music in the Radio Broadcast„Die Zikaden” (1954/55) by Ingeborg Bachmann) 125

Stephen Dewsbury: Ayi Kwei Armah’s Criticism of Post-Colonial Ghana in „The Beautyful Ones Are Not Yet Born” 143

Наум Л. Лейдерман Мир как „Мозаичное панно” (о поэтикеновеллистического цикла) (The World as a Mosaic (Poeticsof the Novelistic Cycle) 155

Recenzje — Book reviewsCristina Caracchini: Cognizione e discorso poetico: a dialogo con Dante,Pessoa, Guill�n, Caproni, e Ashbery (Paola Basile) 175

Thomas Stearns Eliot: The Waste Land (Alicja Piechucka) 178

Magdalena Zawisławska: Metafora w języku nauki. Na przykładzie naukprzyrodniczych (Agnieszka Śliz) 183

(Ewa Rajewska) 189

Peter Englund: Piękno i smutek wojny. Dwadzieścia niezwykłych losów z czasówświatowej pożogi (Natalia Lemann, Agnieszka Śliz) 194

Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta,red. Małgorzata Mikołajczak (Paweł Rutkiewicz) 200

Nöel Carroll: Filozofia sztuki masowej (Michał Wróblewski) 208

Zoltán Kövecses, Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie(Michał Wróblewski) 212

Maciej Świerkocki, Echa postmodernizmu. Szkice o współczesnej literaturzeanglojęzycznej (Paweł Rutkiewicz) 218

Anita Has-Tokarz, Horror w literaturze współczesnej i filmie(Agata Ciastoń) 224

Materiały do „Słownika rodzajów literackich” — Materials to„The Companion of the literary genres”Powieść dziennikarska (Izabella Adamczewska) 231

Powieść filologiczna (Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz) 243

Raptularz (Iwona Słomak) 246

Stemmat (Roman Krzywy) 252

Waleta (Roman Krzywy) 255

Książki nadesłane - Book Received 259