"Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze"

Libra identifier: 98156

Table of Contents

WSTĘP (Elżbieta Barbara Zybert) 7

Elżbieta Barbara ZYBERT: Joanna Papuzińska-Beksiak, Autorka, popularyzatorka i dydaktyk w zakresie literatury dla dzieci i młodzieży 11

Bibliografia prac Profesor Joanny Papuzińskiej-Beksiak 16

Tabula Gratulatoria 25

Anna RADZIEJOWSKA-HILCHEN: Bibliología dzisiaj 27

Michał ZAJĄC: Książka dla dzieci i młodzieży jako przedmiot badań bibliologicznych 39

Jan Franciszek NOSOWICZ: Wartość semantyczna i słowotwórcza zapożyczeń 58

Jerzy FRANKE: Warianty rozwoju cyfrowych kolekcji 73

Marianna BANACKA: Estetyka książki w dobie przekazu multimedialnego 90

Wojciech J. PODGÓRSKI: Piosenka naszej młodości (Adam Kowalski - Marynarka Wojenna) 99

Małgorzata KISILOWSKA: Kształtowanie systemu motywacyjnego w zarządzaniu bibliotekami 117

Dorota GRABOWSKA: Metody aktywizujące w pracy nauczyciela bibliotekarza 149

Dariusz GRYGROWSKI: Bibliotekarze w elicie zawodów społeczeństwa postindustrialnego -życzenie czy pewność? 162