"W labiryncie Internetu: poradnik nawigacji dla bibliotekarzy"

Libra identifier: 98665

Table of Contents

PRZEDMOWA 7

CZĘŚĆ I. ARCHITEKTURA I SERWISY INTERNETU 9

Wprowadzenie 11

Architektura Internetu 14

Serwisy kanoniczne 19

Jak przyłączyć sieć lokalną do Internetu 46

Internet jako źródło rekordów 51

Biblioteczny intranet 76

CZĘŚĆ II. INTERNETOWE SERWISY INFORMACYJNE 83

Wprowadzenie 85

Przegląd szperaczek 89

Katalogi tematyczne i indeksy 95

Polskie szperaczki i katalogi tematyczne 97

Multiszperaczki 101

Metaszperaczki 103

Metaprzewodniki 104

Serwisy specjalistyczne 105

Wskazówki 111

Zestawienia najlepszych stron 111

CZĘŚĆ III. WYBRANE WITRYNY 113

Elektroniczne kolekcje 115

Biblioteki 131

Biblioteki Narodowe - Katalogi Centralne 136

Katalogi online w Internecie. Multikatalogi i metakatalogi 165

Katalog wirtualny METAOPAC 167

Katalogi online bibliotek polskich 174

Konsorcja biblioteczne 194

Stowarzyszenia i instytucje bibliotekarskie 196

Programy bibliotekarskie 201

Formaty - dokumentacja 202

Rynek książki 206

Czasopisma w Internecie 223

Encyklopedie internetowe 232

Normalizacja 234

Przewodniki po zasobach internetowych 237

Serwisy dziedzinowe 248

Muzea - galerie 254

Film 270

Serwisy informacyjne 272

Instytucje 275

Instytucje międzynarodowe 275

Instytucje państwowe 275

Inne instytucje 278

CIEKAWE LEKTURY 280

SŁOWNICZEK 281