Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Astmawcodziennejpraktyceklinicznej
©MedicalEducationsp.zo.o.sp.k.,Warszawa2018
RECENZJA
drhab.n.med.MaciejKupczyk
KlinikaChoróbWewnętrznych,AstmyiAlergii,UniwersytetMedycznywŁodzi
AUTORZY
drhab.n.med.MartaDąbrowska,drn.med.KatarzynaBiałek-Gosk,prof.drhab.n.med.RafałKrenke
KatedraiKlinikaChoróbWewnętrznych,PneumonologiiiAlergologii,
WarszawskiUniwersytetMedyczny
PROJEKTOKŁADKI
EwaBrykowska-Liniecka
REDAKTORPROWADZĄCA
MariaLiedke
ZASTĘPCAREDAKTORPROWADZĄCEJ
lek.AndrzejJabłoński
KOORDYNATORPROCESUWYDAWNICZEGO
JadwigaKowalczyk
SKŁADIŁAMANIE
KatarzynaGadamska-Rewucka,AgnieszkaJaworska-Bułdan
KOREKTA
MarcinKuźma,IzabelaOlek
WYDAWCA
MedicalEducationsp.zo.o.sp.k.
ul.Kukiełki3a
02-207Warszawa
tel.:(0-22)8623663/64
www.mededu.pl
Redaktorzy,AutorzyiWydawcadołożyliwszelkichstarań,abyinformacjenatematmetod
postępowaniadiagnostyczno-terapeutycznego(wtymdotyczącelekówiichdawkowania)były
zgodnezewspółczesnąwiedząmedyczną.Nieponosząoniodpowiedzialnościzakonsekwencje
wynikającezwykorzystywaniainformacjizawartychwniniejszejpublikacji.Ostateczną
odpowiedzialnośćponosilekarzprowadzącyleczenie.
Wszelkieprawazastrzeżone.
Żadnaczęśćtejpracyniemożebyćpowielanairozpowszechnianawjakiejkolwiekformie
iwjakikolwieksposób(elektronicznylubinny),włączniezfotokopiowaniem,nagrywaniem
nanośnikimagnetyczne,optycznelubinnemediabezzgodywydawcy.
Wydaniepierwsze
Warszawa2018
ISBN978-83-65471-47-5